Projekt zarządzenia NFZ ws. trombektomii mechanicznej. Czego dotyczy?

10 Lipca 2019, 16:09 mózg

NFZ opublikował projekt zmiany zarządzenia ws. umów o realizację programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.

Jak czytamy w uzasadnieniu, projekt ma na celu dostosowanie przepisów ww. zarządzenia do obowiązujących przepisów prawa.

W przedmiotowym zarządzeniu m.in. zaktualizowano metrykę rozporządzenia, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych. Powyższa nowela zwiększyła liczbę realizatorów programu pilotażowego.

Ponadto wprowadzono zmiany dotyczące okresu zobowiązania finansowego. - Modyfikacja przepisu ma na celu umożliwienie zawarcia umowy w sposób elastyczny, tak aby można było dokonać tej czynności po dniu 1 grudnia 2018 r. - wyjaśnia NFZ.

Kolejna zmiana dotyczy wniosku o zawarcie umowy, którego forma została uproszczona i dostosowana do świadczenia opieki zdrowotnej, tj. leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej.

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz