Pacjenci apelują do decydentów o pilną korektę planu finansowego NFZ na 2020 r.

11 Lipca 2019, 14:42 leki pieniądze

Całkowity budżet na refundację Narodowego Funduszu Zdrowia w 2020 roku będzie o miliard złotych niższy niż przyjęto w dokumencie „Polityka Lekowa Państwa 2018-2022” – w liście otwartym do ministra zdrowia i ministra finansów alarmują organizacje reprezentujące pacjentów. Z apelem o nieprzyjmowanie i niezwłoczną korektę planu budżetu płatnika publicznego w środę zwrócili się do decydentów przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń.

Wbrew zapisom dokumentu strategicznego odsetek środków przeznaczanych na refundację skutecznych i bezpiecznych leków w zasadzie nie zmienia się. Zadajemy sobie pytanie, jak w tym kontekście mają się zapewnienia decydentów, że zdrowie jest priorytetem polskiej polityki, a interes obywateli - najwyższym dobrem” – piszą w liście otwartym do ministra finansów Mariana Banasia i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego organizacje reprezentujące pacjentów.

Dokument trafił też do wiadomości: Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Macieja Miłkowskiego oraz prezesa NFZ Andrzeja Jacyny,.

Sygnatariusze listu to: Fundacja Onkocafe – Razem Lepiej, Fundacja Onkologiczna Alivia, Fundacja „Pokonaj raka”, Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty im. prof. T. Koszarowskiego „Gladiator”, Stowarzyszenie Polskie Amazonki-Ruch Społeczny.

Projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok przewiduje 13,89 mld złotych w ramach całkowitego budżetu na refundację, z uwzględnieniem rezerw na ten cel. Jest to ok. 1,1 mld zł mniej niż minimalny poziom przewidziany w dokumencie strategicznym, który przewiduje wydatki na poziomie 16,5 proc. kosztów świadczeń zdrowotnych finansowanych przez płatnika publicznego.

W liście do ministrów przedstawiciele organizacji pacjentów podkreślają, że dokument „Polityka Lekowa Państwa 2018-2022” był przed przyjęciem szeroko konsultowany, a co za tym idzie, zapisy i prognozy finansowe powstały na bazie rzetelnych i weryfikowanych przez zainteresowane strony przesłanek.

„Wszystkie zainteresowane strony nie miały wątpliwości, że wydatki na refundację powinny stanowić co najmniej 16,5 proc. świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia – taki zapis został też ostatecznie przyjęty. Nasze stanowisko wynikało z informacji, które otrzymaliśmy od trzech kolejnych wiceministrów zdrowia odpowiedzialnych za prowadzenie polityki lekowej – Krzysztofa Łandy, Marka Tombarkiewicza, Marcina Czecha – potwierdzonych przez Pana Ministra Macieja Miłkowskiego, którzy przekonywali nas, że istnieje bezpośrednia korelacja pomiędzy nakładami na leki a ich dostępnością. Dziś, w świetle zaplanowania budżetu refundacyjnego o miliard złotych niższego niż w dokumencie strategicznym, zadajemy sobie pytanie, czy rząd traktuje podjęte ustalenia wiążąco i czy polscy pacjenci są traktowani poważnie” – piszą organizacje.

Organizacje reprezentujące pacjentów zaapelowały do ministrów z wnioskiem o niezatwierdzanie planu finansowego NFZ, pilne wyjaśnienie niezgodności budżetowych i niezwłoczną korektę dokumentu. List z apelem o urealnienie planu budżetu NFZ w kontekście wydatków zaplanowanych na refundację terapii złożyli także Pracodawcy RP.

Źródło: Alivia

BPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz