NEUCA ogłosiła ofertę zakupu 150 tys. akcji własnych

12 Lipca 2019, 10:36 dane wyniki analiza dokument

Ponad 45 mln złotych może przeznaczyć Grupa NEUCA na skup 150 tys. akcji. Oferowana cena zakupu jednej akcji wynosi 302 zł. Na zamknięciu sesji 10 lipca za jeden walor spółki płacono 295 zł.  

NEUCA planuje skupić walory stanowiące blisko 3,3proc. kapitału zakładowego. Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy Spółki rozpocznie się w dniu 15 lipca 2019 r., a zakończy w dniu 19 lipca 2019 r. Rozliczenie wszystkich transakcji jest planowane na 24 lipca 2019 r. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu jest Dom Maklerski mBanku.

Obecnie NEUCA posiada już 204818 akcji własnych, stanowiących 4,50proc. kapitału zakładowego. Spółka nie zamierza nabywać żadnych akcji własnych do czasu zakończenia trwającej oferty zakupu.  

W maju br. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwaliło program skupu akcji własnych. Zgodnie z uchwałami do końca 2020 roku NEUCA może skupić do 200 tys. akcji po maksymalnej cenie 315 złotych. Od maja do 10 lipca w ramach tego programu Spółka skupiła już 19 tys. akcji.

źródło: mat.pras.

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz