M.Miłkowski: w funkcjonowaniu DPLiF nie ma nieprawidłowości

16 Lipca 2019, 14:14 leki pieniądze

W odpowiedzi na interpelacje poselską - Elżbiety Radziszewskiego oraz Marcina Kierwińskiego (PO) - wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapewnił, że kierowany przez niego Departament Polityki Lekowej i Farmacji działa prawidłowo, a naczelnik Wydziału Refundacyjnego nie ma decydującego wpływu na podejmowane przez Ministra Zdrowia decyzje refundacyjne.

Posłowie, który w połowie maja zwrócili się do szefa resortu zdrowia z interpelacją, podnieśli, że odnoszą wrażenie, iż "w chwili obecnej Komisja Ekonomiczna nie składa się z odpowiednio wykształconych i doświadczonych osób spoza ministerstwa, a stała się miejscem uzyskiwania dodatkowego wynagrodzenia przez pracowników Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji (DPLiF) oraz innych osób związanych z obecnym kierownictwem Ministerstwa Zdrowia".

W pytaniach sformułowanych w interpelacji - zwrócili również uwagę na fakt, że osoba pełniąca funkcję naczelnika Wydziału Refundacyjnego nie została powołana do Komisji Ekonomicznej, ponieważ Centralne Biuro Antykorupcyjne wydało negatywną opinię w tym zakresie z powodu występowania konfliktu interesów, a jednocześnie pełni ona nadal funkcję naczelnika. Posłowie zapytali - czy ta sytuacja odbywa się z aprobatą i wiedzą szefa resortu?

MZ o pracy departamentu i komisji

Odpowiadając na wątpliwości zgłoszone przez posłów, Maciej Miłkowski, nadzorujący prace Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji, wskazał, że prace Komisji Ekonomicznej prowadzone są tak, by pracownicy resortu zdrowia w niej zasiadający nie wykonywali w tym samym czasie zadań wynikających z umowy o pracę w ministerstwie.

- Praca w ramach Komisji wykonywana jest poza godzinami pracy, często do późnych godzin nocnych. Przy znacznym natłoku pracy w ramach DPLiF trudno byłoby w dłuższej perspektywie czasu jednej osobie łączyć obydwie funkcje. Między innymi z tego powodu istnieje konieczność zmiany członków Komisji Ekonomicznej - podkreślił wiceminister.

Zastrzegł jednocześnie, że każda powołana do tego organu osoba jest weryfikowana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i składa ministrowi zdrowia oświadczenie o  braku konfliktu interesów - nie tylko przed powołaniem, ale również każdorazowo przed posiedzeniem komisji.

Odnosząc się do pytania o naczelnika Wydziału Refundacyjnego - Maciej Miłkowski wyliczył zakres obowiązków związanych z tym stanowiskiem i zapewnił, że osoba piastująca to stanowisko nie ma decydującego wpływu na podejmowane w gmachu na Miodowej decyzje administracyjne o objęciu leków refundacją.

Wiceminister zapewnił również, że prace ministerstwa w zakresie refundacji leków realizowane są w sposób prawidłowy i podlegają stałej kontroli służb m.in. CBA oraz ABW. Departament współpracuje również z prokuraturą, której organy prowadzą postępowania w sprawie rzekomych nieprawidłowości w funkcjonowaniu DPLiF. Dotychczas jednak - jak podkreślił M. Miłkowski - żaden z organów ścigania nie dopatrzył się nieprawidłowości.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz