Tydzień w pigułce

15 Lipca 2019, 8:21 kalendarz

Poniedziałek

11:30! Debata PZ: Alergia na mleko – zapowiedź kolejnych chorób?

Wtorek

11:00 Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

 Możliwości prawnego uregulowania funkcjonowania ośrodków świadczących stacjonarną, całodobową terapię uzależnień, bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

14:00 Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych

Dostęp polskich pacjentów do środków chłonnych - potrzeby a rzeczywistość.

14:00 Komisja Zdrowia

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia

17:00 Komisja Zdrowia

„Informacja Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat drastycznego obniżenia dostępności leków dla pacjentów”.

19:00 Komisja Polityki Senioralnej

Rozpatrzenie Informacji Ministra Sprawiedliwości na temat sytuacji osób starszych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych. Rozpatrzenie Informacji Ministra Sprawiedliwości na temat przemocy wobec osób starszych.

Środa

10:00 Parlamentarny Zespół ds. Cukrzycy

Znaczenie edukacji i świadomości pacjentów diabetologicznych dla skuteczniejszej terapii cukrzycy.

12:00 Komisja Zdrowia

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

14:00 Komisja Zdrowia

Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia dotyczącej jakości i bezpieczeństwa w ochronie zdrowia w oparciu o projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Czwartek

12:00 Parlamentarny Zespół na rzecz Prawa do Życia

Ochrona praw dzieci - ze szczególnym uwzględnieniem prawa do życia i ochroną przed seksualizacją.

14:00 Parlamentarny Zespół ds. Onkologii

Nowotwory głowy i szyi - nadzieje i wyzwania

17,18 i 19 lipca 84. Posiedzenie Sejmu RP

W porządku dziennym m.in.:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Ew. Uchwały Senatu:

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz