Nowelizacja kwot podziału całkowitego wzrostu budżetu na refundację

15 Lipca 2019, 15:54 pieniądze

Ministerstwo Zdrowia opublikowało rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2019 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację 

Zgodnie z treścią nowelizacji ustalono:

  • kwotę środków finansowych przeznaczonych na finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu – w wysokości 437,25 mln zł (wcześniej było to 190,78 mln zł)
  • kwotę środków finansowych przeznaczonych na finansowanie przewidywanego wzrostu refundacji w wybranych grupach limitowych wynikającego ze zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub ze zmian praktyki klinicznej – w wysokości 46,65 mln zł  (wcześniej było to 34,48 mln zł.)
  • kwotę środków finansowych przeznaczonych na refundację, w części dotyczącej finansowania świadczeń – w wysokości 763,40 zł (wcześniej było to 597,885 mln zł)

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz