Wtorek w pigułce

16 Lipca 2019, 7:55 kalendarz

11:00 Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

 Możliwości prawnego uregulowania funkcjonowania ośrodków świadczących stacjonarną, całodobową terapię uzależnień, bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

14:00 Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych

Dostęp polskich pacjentów do środków chłonnych - potrzeby a rzeczywistość.

14:00 Komisja Zdrowia

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia

17:00 Komisja Zdrowia

„Informacja Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat drastycznego obniżenia dostępności leków dla pacjentów”.

19:00 Komisja Polityki Senioralnej

Rozpatrzenie Informacji Ministra Sprawiedliwości na temat sytuacji osób starszych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych. Rozpatrzenie Informacji Ministra Sprawiedliwości na temat przemocy wobec osób starszych.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz