NRL zaniepokojona projektem dot. stosowania zamienników w chemioterapii

16 Lipca 2019, 10:51 nil

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej  z niepokojem przyjmuje zapisy wprowadzające możliwość stosowania zamienników w miejsce nowoczesnych leków w leczeniu najpoważniejszych schorzeń jakimi są nowotwory. Chodzi o projekt zarządzenia Prezesa NFZ dot. umów na chemioterapię.

Prezydium NRL przyjęło stanowisko w sprawie projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

- Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, opublikowanym na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, z niepokojem przyjmuje zapisy wprowadzające możliwość stosowania zamienników w miejsce nowoczesnych leków w leczeniu najpoważniejszych schorzeń jakimi są nowotwory - czytamy w stanowisku.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz