Rada ds. Taryfikacji AOTMiT - czym zajęła się na ostatnim posiedzeniu?

16 Lipca 2019, 11:17 AOTMiT

Trzeba określić standard odnoszący się do Zespołów leczenia bólu u dzieci i rozważyć finansowanie produktu w oparciu o parametry jakościowe - oceniła Rada ds. Taryfikacji AOTMiT na ostatnim posiedzeniu (10 lipca br.).  Czym jeszcze się zajęła?

Jak poinformował AOTMiT, Rada ds. Taryfikacji na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2019 r. zapoznała się z założeniami dla taryfikowanych świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego realizowanego przez zespoły leczenia bólu u dzieciPrzeprowadzono także konsultacje z ekspertem z omawianej dziedziny.

- W wyniku dyskusji i przeprowadzonych konsultacji, Rada zaaprobowała przyjęte rozwiązania i zarekomendowała kontynuowanie prac w ww. zakresie. Rada zwróciła uwagę, że istnieje konieczność określenia standardu odnoszącego się do Zespołów (skład, zadania) oraz grupy szpitali, dla których dedykowany będzie nowy produkt. Zdaniem Rady należałoby rozważyć finansowanie produktu w oparciu o parametry jakościowe zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia określającym zasady finansowania ryczałtowego - informuje AOTMiT.

Zabiegi korekcji wad wrodzonych twarzoczaszki

Ponadto Rada zapoznała się z zebranymi danymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących zabiegi korekcyjne wad wrodzonych twarzoczaszki, jamy ustnej i gardła oraz przeprowadziła konsultacje z ekspertem z omawianej dziedziny.

Rada uznała zebrane dane za niewystarczające do kontynuacji prac. Zdaniem Rady, wycenę taryf musi poprzedzić przebudowa koszyka. Konieczne są także zmiany w ramach grup JGP.

Opieka psychiatryczna u dzieci

Rada zapoznała się również z danymi dot. taryfikowanych świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień u dzieci i młodzieży.

Rada uznała dane za wystarczające do kontynuacji prac i przygotowania raportu ws. świadczeń gwarantowanych z ww. zakresu. Zwrócono jednak uwagę, że w pierwszej kolejności podpisane powinno zostać rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w ww. zakresie.

Hospitalizacja przy chemioterapii i radioterapii

Rada zajęła się też danymi dot. hospitalizacji do chemioterapii i radioterapii. Uznała je za wystarczające do przygotowania raportu dot. tego zakresu.

Źródło: AOTMiT

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz