Rezonans magnetyczny: NFZ promuje finansowo tych, którzy zwiększyli dostępność do badań

16 Lipca 2019, 14:53 badanie rezonans diagnostyka

Wprowadzenie współczynnika korygującego 1,05 przy rozliczaniu świadczeń rezonansu magnetycznego przez te placówki, które o co najmniej 20 proc. skróciły czas oczekiwania na to badanie oraz zwiększyły liczbę realizowanych badań - przewiduje zarządzenie NFZ opublikowane we wtorek.

Chodzi o zarządzenie zmieniające zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

- Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem polegają na wdrożeniu współczynnika korygującego 1,05 przy rozliczaniu świadczeń rezonansu magnetycznego (RM) przez tych świadczeniodawców, którzy dzięki podjętym działaniom zwiększyli istotnie dostępność do wskazanych badań, poprzez skrócenie co najmniej o 20 proc. czasu oczekiwania na ich wykonanie, skreślili z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia o co najmniej 5 proc. więcej osób niż w poprzedzającym okresie sprawozdawczym oraz zrealizowali w okresie sprawozdawczym, bezpośrednio poprzedzającym dany okres sprawozdawczy, co najmniej 400 badań RM w danej pracowni - wyjaśnił NFZ w uzasadnieniu.

Jak wskazuje Fundusz, aktywizacja świadczeniodawców do podejmowania działań prowadzących do wykonywania większej liczby badań jest niezbędna z uwagi na dużą liczbę chorych oczekujących. Daje także możliwość zwiększenia racjonalizacji wydatkowanych środków finansowych, poprzez unikanie zbędnych hospitalizacji diagnostycznych, których celem jest wyłącznie wykonanie tych badań.

Dodatkowo doprecyzowano definicję świadczeń ASDK (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) wskazując, że obejmują one wykonanie badań wraz z wydaniem wyników tych badań.

Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych nie wcześniej niż od 1 lipca 2019 r.

Skutek finansowy wynikający z wprowadzenia współczynnika oszacowano na blisko 9 mln zł na II półrocze 2019 r.

Źródło: NFZ

BPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz