Prawo farmaceutyczne: projekt noweli dot. sprzedaży leków DPS-om – po pierwszym czytaniu w Sejmie

18 Lipca 2019, 11:33 Apteka

Rozszerzenie katalogu produktów leczniczych, które są dostępne w aptece dla podmiotów innych niż pacjenci oraz uprawnione podmioty, np. szpitale – przewiduje projekt noweli Prawa Farmaceutycznego, którego pierwsze czytanie odbyło się w czwartek w Sejmie. Obowiązujące od czerwca nowe przepisy spowodowały, że Domy Pomocy Społecznej czy żłobki mogą obecnie w aptekach kupić tylko leki dopuszczone do sprzedaży w sklepach ogólnodostępnych oraz sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego.

Jak wskazało ministerstwo zdrowia w uzasadnieniu, obowiązujące od niedawna przepisy zakładają, że podmioty inne niż pacjenci lub podmioty wykonujące działalność leczniczą, mogą zaopatrywać się w aptece ogólnodostępnej wyłącznie w produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w sklepach ogólnodostępnych lub sklepach specjalistycznego zaopatrzenia medycznego.

- Takie ograniczenie okazało się zbyt daleko idące w kontekście celu ustawy, tj. przeciwdziałania nieprawidłowościom w obrocie produktami leczniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji – uzasadnia MZ i wskazuje, że w konsekwencji konieczne stało się znowelizowanie tego przepisu w taki sposób, aby nie ograniczać możliwości zaopatrywania się przez podmioty gospodarcze w produkty lecznicze w aptece w zakresie produktów leczniczych, którymi obrót nie rodzi ryzyka nadużyć.

Projekt rozszerza więc katalog produktów leczniczych, które są dostępne w aptece dla podmiotów innych niż pacjenci lub podmioty wykonujące działalność leczniczą, o wszystkie produkty lecznicze dostępne bez recepty (OTC), z wyłączeniem produktów zawierających substancje psychoaktywne, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 71a ust. 5 Prawa farmaceutycznego, tj. produktów leczniczych, których obrót jest dodatkowo ograniczony (pseudoefedryna, kodeina, dekstrometorfan).

Jak mówił wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, nowelizacja jest spowodowana niejednoznacznością rozumienia art. 86 a i wynikłych z tego interpretacji co do możliwości kupowania produktów leczniczych przez domy pomocy społecznej, żłobki, przedszkola, które do tej pory kupowały je na rzecz swoich podopiecznych.

Dodał, że wcześniejsze zmiany Prawa farmaceutycznego miały zapobiegać nielegalnemu wywozowi leków w ramach odwróconego  łańcucha dystrybucji.

Przedstawiciele środowiska farmaceutów podkreślali, że to zmiana bardzo przez nich oczekiwana.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz