Rozwojowy Tryb Refundacyjny - rekomendacje Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

19 Lipca 2019, 9:51 Jadwiga Emilewicz

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało raport nt. rekomendacji implementacji do polskiego porządku prawnego Rozwojowego Trybu Refundacyjnego (RTR).  

 

Raport został przygotowany przy współpracy z konsorcjum w składzie Czyżewscy Kancelaria Adwokacka s.c. Katarzyna Czyżewska, Krzysztof Czyżewski oraz PEX PharmaSequence Sp. z o.o.

Rozwojowy Tryb Refundacyjny przewiduje przyznanie preferencji refundacyjnych firmom, które otrzymają status Partnera Polskiej Gospodarki (PPG) – nadawany w procesie oceny firm przez MPiT.

Rozwojowy Tryb Refundacyjny ma wspierać aktywności firm wpływających na rozwój przemysłu farmaceutycznego w Polsce. Mechanizm stworzony jest dla wszystkich uczestników rynku, bez dyskryminacji ze względu na wielkość, czy kraj pochodzenia kapitału - prezentuje MPiT.  Uwzględnione mają być zarówno firmy produkujące leki generyczne, jak i producenci leków innowacyjnych. Firmy powinny kierować się nie tylko niskimi kosztami pracy, ale przede wszystkim profesjonalizmem kadry i "przyjazną polityką refundacyjną", która sprawi, że nowe leki opracowywane w Polsce zyskają  wsparcie refundacyjne.

Zaproponowany system opiera się na następujących ogólnych założeniach:

  1. Kandydat oceniany jest w ramach dwóch szerokich pól – oddziaływania na ekosystem przemysłowy i oddziaływania na ekosystem innowacyjny (tu oceniane są inwestycje w kompetencje, badania i rozwój oraz inwestycje w dane).
  2. Kandydaci na PPG na podstawie złożonej przez siebie aplikacji otrzymują punkty w ramach rozbudowanego systemu punktowego, który pozwala później na stworzenie rankingu. W efekcie trafia do kategorii A lub B lub C PPG. Ocena scoringowa ma mieszany charakter jakościowo – ilościowy
  3. Na podstawie przyznanej kategorii PPG przyznawana mu jest konkretna pula środków do wykorzystania w ramach systemu refundacyjnego.
  4. Środki w ramach puli refundacyjnej wykorzystane mogą być przez PPG na zaproponowany wachlarz benefitów (tzw. efektorów) w ciągu maksymalnie 3 kolejnych lat po uzyskaniu tytułu PPG. Na liście efektorów znajdą się zarówno benefity finansowe jak i niefinasowe (administracyjne).

źródło:

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz