MZ powołuje zespół ds. braków lekowych. Bez producentów

19 Lipca 2019, 11:47 Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia powołuje do pracy zespół ds. przeciwdziałania brakom w dostępności produktów leczniczych. Kto wejdzie w skład zespołu? Jakie zadania ma zespół?

Ministerstwo Zdrowia opublikowało w piątek zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw przeciwdziałania brakom w dostępności produktów leczniczych. 

Do zadań zespołu należy:

  • analiza danych, gromadzonych przez Ministerstwo Zdrowia, organy podległe i nadzorowane przez Ministra Zdrowia oraz Naczelną Izbę Aptekarską i inne podmioty związanych z dostępnością produktów leczniczych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • przygotowywanie rekomendacji dla Ministra Zdrowia oraz organów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w zakresie przeciwdziałania brakom dostępności produktów leczniczych.

Członkowie zespołu:

  • Przedstawiciel departamentu do spraw polityki lekowej w Ministerstwie Zdrowia

Co najmniej w randze kierownika urzędu lub jednostki lub jego zastępcy albo prezesa lub wiceprezesa:

  • Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
  • Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
  • Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
  • Naczelnej Izby Aptekarskiej,
  • Naczelnej Izby Lekarskiej.

Jak zwrócono już uwagę, w gronie osób zaproszonych do zespołu, nie ma m.in. hurtowni leków, organizacji reprezentujących przemysł farmaceutyczny, pacjentów czy placówek medycznych (np. szpitali, które też z zakupem leków mają problem). 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

3 komentarze

farmaceuta nieczuły na argumenty NIA Czwartek, 25 Lipca 2019, 14:40
zadania zespołu leżą w kompetencjach pracowników MZ, do ich obowiązków należy analizowanie informacji dostępnych na rynku i wyciąganie wniosków. Tworzenie tego typu zespołu to gra pod publisię przed wyborami, wazelina dla NIA i wyciąganie państwowej kasy na gaże dla członków tego wątpliwej skuteczności zespołu. Kasa powinna iść na poprawienie funkcjonowania ZSMOPL
członek Wtorek, 01 Października 2019, 16:47
Członkowie zespołów pracują za darmo.
biuro Piątek, 19 Lipca 2019, 14:49
Powodzenia, DPL teraz to zbieranina bez kompetencji, np to bedzie chaos