22.07.- Światowy Dzień Mózgu. Jakie wyzwania stoją przed neurologią w Polsce?

19 Lipca 2019, 14:02 mózg

- Wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej definicji chorób mózgu, koordynacja opieki nad pacjentami z chorobami mózgu oraz większe skoncentrowanie na profilaktyce, wczesnej diagnostyce i leczeniu chorób mózgu – to główne potrzeby polskiej neurologii jako odpowiedź na rosnącą liczbę zachorowań na choroby mózgu - przekonują eksperci. 22 lipca obchodzimy Światowy Dzień Mózgu. 

W Europie z chorobami mózgu zmaga się ponad 165 mln ludzi. W Polsce to nawet 15 mln osób, a liczba zachorowań stale rośnie. Przyczyną jest najczęściej zaawansowany wiek pacjentów, tymczasem społeczeństwo, nie tylko w naszym kraju, coraz szybciej się starzeje. Oprócz starzejącego się społeczeństwa do zwiększenia zachorowalności na choroby mózgu przyczyniają się także zmiany cywilizacyjne – zaburzenia psychiczne i neurologiczne.

- Udar mózgu, czy choroba Alzhaimera to choroby mózgu ściśle związane z wiekiem chorego, ale padaczka, stwardnienie rozsiane czy migrena dotykają coraz młodszych pacjentów – mówi prof. Konrad Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

 

Neurologia jako dziedzina priorytetowa

– Wobec rosnącej liczby zachorowań na choroby mózgu potrzebne jest wypracowanie rozwiązań, które przyczynią się do poprawy jakości leczenia i życia chorych oraz ich bliskich - dodaje.

– Polska neurologia boryka się z wieloma problemami, które przekładają się na sytuację polskich pacjentów z chorobami mózgu. Dlatego potrzebne są zmiany systemowe, które uczynią neurologię dziedziną priorytetowąapeluje, prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

- Już dziś leczenie chorób mózgu kosztuje więcej niż chorób kardiologicznych, onkologicznych i cukrzycy łącznie. Pomijanie neurologii jako dziedziny priorytetowej przez Ministerstwo to nie tylko kwestia niedofinansowania terapii, ale także braki kadrowe. A to dla pacjentów oznacza utrudniony dostęp do efektywnej diagnostyki i specjalistów. Od wielu lat apelujemy o pilne zmiany w neurologii,
jeśli odpowiednie kroki wkrótce nie zostaną podjęte, to będziemy mierzyć się z coraz większymi problemami, które mogą zagrozić bezpieczeństwu pacjentów! - wskazuje prof. J. Sławek.

- Choroby mózgu to bomba, którą rozbroić może tylko szybka i właściwa decyzja Ministerstwa Zdrowia! Czekamy na nią i apelujemy o nadanie priorytetu neurologii! - dodaje.

Brain Plan dla Polski

Wobec narastających problemów polskiej neurologii oraz pacjentów z chorobami mózgu Polska Rada Mózgu, do której należy Polskie Towarzystwo Neurologiczne, we współpracy z Europejską Radą Mózgu przygotowała raport pt.: Strategia na rzecz profilaktyki i zwalczania chorób mózgu – Brain Plan dla Polski.

Raport zawiera analizę obecnego stanu przeciwdziałania chorobom mózgu, propozycję kierunku zmian i sposobów ich realizacji, a także propozycję systemowych zmian prawnych oraz finansowych.

– Priorytety Brain Planu można podzielić na trzy obszary: leczenie osób z chorobami mózgu jako jeden z priorytetów w polskim systemie zdrowia i wprowadzenie definicji chorób mózgu; prowadzenie opieki nad pacjentami z chorobami mózgu w sposób koordynowany
i przy współpracy międzysektorowej oraz profilaktyka chorób mózgu jako jeden z kluczowych elementów efektywnej ochrony zdrowia – mówi prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek. - Priorytety z Brain Planu są zbieżne z postulatami dotyczącymi poprawy sytuacji polskiej neurologii, które w marcu br. eksperci medyczni oraz przedstawiciele organizacji pacjentów związanych z chorobami neurologicznymi przedłożyli na Senackiej Komisji Zdrowia - dodaje.

Postulaty Polskiego Towarzystwa Neurologicznego:

1. Wpisanie chorób mózgu do priorytetów Polityki Zdrowotnej Państwa na najbliższe 20 lat.

2. Wpisanie neurologii na listę specjalizacji priorytetowych (wobec kryzysu kadrowego, szczególnie w obrębie lecznictwa szpitalnego).

3. Wyrównanie dostępu do procedur wysokospecjalistycznych w neurologii:

  • wyrównanie dostępu do leczenia stwardnienia rozsianego w skali kraju,
  • refundacja leczenia jedynej, jak dotąd, metody leczenia postaci pierwotnie postępującej stwardnienia rozsianego,
  • objęcie refundacją w jak najszybszym trybie nowych terapii w neurologii i podtrzymanie refundacji obecnych w ramach programów lekowych,
  • objęcie refundacją wszystkich sprawdzonych pod względem medycznym terapii chorób rzadkich w neurologii (w szczególności choroby Fabry’ego).

4. Zmiana wyceny i sposobu rozliczania oraz uproszczenie systemu raportowania (tzw. SMPT) w programach lekowych.

5. Zdjęcie ograniczenia czasowego dla hospitalizacji chorych (np. 3 dni dla padaczki, migreny, 8 dni dla udaru mózgu), co udrożni przepływ chorych i zmniejszy kolejki oczekujących.

6. Stworzenie możliwości hospitalizacji jednodniowej dla chorych ze schorzeniami przewlekłymi, takimi jak choroba Alzheimera czy Parkinsona, których hospitalizacja niesie za sobą ryzyko przedłużenia i powikłań. Odpowiednia wycena takiej jednodniowej hospitalizacji, w ramach której można wykonać kompleksowe badania (MRI, EEG, psycholog, badania laboratoryjne etc.).

7. Uporządkowanie sposobu kwalifikacji do zabiegów głębokiej stymulacji mózgu w neurologii w systemie kwalifikacji i prowadzenia  pacjenta po zabiegu neurochirurgicznym przez wyspecjalizowane ośrodki neurologiczne (kwalifikacja – programowanie stymulatora
–programowanie farmakoterapii).

8. Wprowadzenie pilotażowo programów wielospecjalistycznej opieki koordynowanej w niektórych dziedzinach, takich jak stwardnienie rozsiane czy choroba Parkinsona (lub szerzej choroby neurozwyrodnieniowe).

9. Zmiana systemu wyceny porad ambulatoryjnych w neurologii (obecnie za pierwszą wizytę neurolog nie otrzymuje rekompensaty finansowej) oraz zróżnicowanie systemu wyceny w zależności od referencyjności ośrodka leczącego.

10. Rozwijanie dialogu na linii Ministerstwo Zdrowia – Narodowy Fundusz Zdrowia – Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – Parlamentarne Zespoły związane z problematyką opieki zdrowotnej – organizacje pacjentów, a Polskie Towarzystwo Neurologiczne i jego sekcje (grupy eksperckie).

Światowy Dzień Mózgu został powołany na pamiątkę założenia Światowej Federacji Neurologii w 1975 r. podczas Międzynarodowego Kongresu Neurologicznego w Brukseli. Celem Dnia jest zainteresowanie społeczeństwa szeroko rozumianą kwestią zdrowia mózgu – działaniem, usprawnianiem, funkcjami, prewencją chorób, zdrowia psychicznego czy leczenia zaburzeń mózgu.

Źródło: mat. pras.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz