Wzrost kwoty bazowej - jednogłośnie przyjęty przez Sejm

19 Lipca 2019, 15:05 kasa pieniądze

Sejm podczas dzisiejszych głosowań jednogłośnie uchwalił nowelizacje ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych bez poprawek.

Za nowelizacją opowiedziało się 419 posłów, nikt nie był przeciw, 2 posłów wstrzymało się od głosu.

Przypomnijmy, że rządowy projekt ustawy przewiduje podwyższenie poziomu kwoty bazowej do wyliczenia najniższych wynagrodzeń zasadniczych z 3900 zł do 4200 zł od 1 lipca. Dowiedz się więcej:

O głosowaniu na swoim profilu społecznościowym poinformowała także wiceminister zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko. - Pracownicy szpitali, przychodni otrzymają wyższe podwyżki wynagrodzeń niż planowano. NFZ zapewnia środki dla podmiotów leczniczych na pokrycie kosztów tych podwyżek - czytamy.

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

15 komentarzy

zlekceważony przez rząd Środa, 24 Lipca 2019, 11:00
Sposób wyliczania wzrostu wynagrodzenia w kontekście zapisów ustawy stanowi ,iż coroczny wzrost wynagrodzeń stanowi co najmniej 20% różnicy pomiędzy faktycznym wynagrodzeniem zasadniczym a wysokością wynagrodzenia zasadniczego stanowiącego iloczynem kwoty bazowej i współczynnika pracy i tak to się wylicza aż do 1 lipca 2022 r.A więc to są żadne wzrosty wynagrodzeń zasadniczych.Docelowe wynagrodzenie zasadnicze ma być dopiero osiągnięte na dzień 31.12.2022 r. Obecnie wynagrodzenie zasadnicze jako iloczyn kwoty bazowej i wskażnik pracy osiągnęli i to z nadwyżką wyłącznie lekarze i pielęgniarki.Pozostałe grupy zawodowe wg ustawy osiągną wynagrodzenie zasadnicze dopiero w 2022 r.Nadal Minister Szumowski lekceważy pozostałe grupy zawodowe .Pozostaje wyłącznie nadal i bardziej skutecznie walczyć o godne wynagrodzenia .
Milena Środa, 24 Lipca 2019, 10:10
Ja mam troszę inne pytanie. Czytałam pierwotną ustawę (wraz z późniejszymi nowelizacjami etc.). Wyliczenia w pełni rozumiem, jednakże mam problem z datami podwyżek i ostatecznymi kwotami.
Czy częściowe podwyżki będą odbywać się od 01.07 o 20% różnicy i na koniec roku kalendarzowego tj. 31.12 szpitale MUSZĄ podwyższyć wynagrodzenie zasadnicze pracownika do kwoty z tabeli wedle wzoru - kwota bazowa * współczynnik; np. na dzień 01.01.2020 r. pracownik przypisany do współczynnika 1.27 będzie musiał zasadniczo zarabiać minimum 5334 zł brutto (4200*1,27).
Czy podwyższanie wynagrodzenia zasadniczego odbywa się tylko od 01.07? Tj. 01.07.2019, 01.07.2020, 01.07.2021 r. z różnymi kwotami bazowymi i o 20% różnicy, a co dopiero na dzień 31.01.2021 będzie musiało zostać wyliczone ze wzorku?
Byłabym wdzięczna za odp.
v~ Środa, 24 Lipca 2019, 12:03
Jak zostanie podana do wiadomości ostatnia nowela to będzie dokładniej wiadomo. Zgodnie z moją wiedzą - teraz podwyżka 07.2019 - 20% z kwotą bazową 4200zł; 07.2020 - 20% z kwotą bazową - średnia pensja w gospodarce za 2019 rok; 07.2021- 20% z kwotą bazową - średnia pensja w gospodarce za 2020 rok; koniec roku 2021 - pełna kwota - kwota bazowa x mnożnik.
meh Środa, 24 Lipca 2019, 17:43
Na pewno? W przyczynach wprowadzenia nowelizacji tego projektu o podwyższaniu najniższego wynagrodzenia zasadniczego jest napisane "Natomiast zgodnie z art. 7 zmienianej ustawy, do dnia 31 grudnia 2019 docelowe najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników objętych tą ustawą ustala się jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty 3900 zł brutto." Ja to rozumiem właśnie podobnie jak Milena. Na dzień 31-12-2019 osoba ze wskaźnikiem 1,27 ma zarabiać minimum 5334 zł brutto. Wcześniej chociaż ustawa jest z 2017 na dzień 31-12-2018 nie było zmian, spowodowane to było faktem że 3900 właśnie miało być do końca 2019. Dyrektorzy w celu zaoszczędzenia pieniędzy czekają do dnia, aby jak najpóźniej podnieść płace co niosłoby za sobą wyższe koszty. Również w ten sam sposób ja rozumiałem wcześniejsze zapiski w Art.7 z U. 2017 poz.1473.
Daję link:
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r550783653,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-sposobie-ustalania-najnizszego-wynagrodzenia-z.html
Pozdrawiam :).
v~ Poniedziałek, 29 Lipca 2019, 8:49
Nowela ustawy, którą posiadam, nie znosi stopniowania podwyżek. Art 7 mówi tylko o sposobie naliczania.
V~ Sobota, 27 Lipca 2019, 1:23
Projekt który posiadam nie znosi artykułu dotyczącego stopniowanie podwyżek. Poczekajmy do oficjalnego ogłoszenia. Mam wrażenie że sami nie wiedzą nad czym głosowali.
v~ Piątek, 26 Lipca 2019, 12:12
Zgodnie z projektem jaki ja posiadam cytuję: "Art.7.1. Do dnia 30 czerwca 2019r najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala sie jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty 3900 brutto. Od dnia 1 lipca 2019r. do dnia 30 czerwca 2020r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika określonego w załączniku do ustawy i kwoty 4200brutto."
Pojawi się oficjalnie nowela ustawy to będzie wiadomo która wersja jest aktualna.
meh Piątek, 26 Lipca 2019, 20:03
Nie mogłem znaleźć ogłoszonej ustawy to bazowałem na dwóch poprzednich. Dziękuję za cytat dzięki któremu szybko znalazłem proponowane zmiany. Mnie najbardziej zastanawia, jak zrozumieć ogólnie zapis Art 7. w stosunku do Art 3.
Co oznacza (teraz podam to na podstawie jeszcze nie ogłoszonej ustawy): "Do dnia 30 czerwca 2019r najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn ..."? Na dzień 30.07 pielęgniarka ze średnim wykształceniem ma mieć wynagrodzenie zasadnicze 2496 zł brutto? Trudno to inaczej zinterpretować.
AS Poniedziałek, 22 Lipca 2019, 9:00
w tym roku podwyżka kwoty bazowej a w następnych latach de'facto będzie obniżka w stosunku do wcześniejszej regulacji - od 1 stycznia 2020 miała to być przeciętne wynagrodzenie ogłaszane przez prezesa GUS, a to na pewno byłoby dużo więcej niż 4200 zł.
v~ Wtorek, 23 Lipca 2019, 9:32
Bez zmian pozostaje sposób obliczania najniższego wynagrodzenia zasadniczego na dzień 1 lipca 2020 r. określony w art. 3 ust. 1 zmienianej ustawy. Najniższe wynagrodzenie zasadnicze stanowić będzie wówczas iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
AS Wtorek, 23 Lipca 2019, 11:34
dziękuje za informacje, w mediach była wiec błędna
v~ Wtorek, 23 Lipca 2019, 8:12
I tu się nic nie zminiło. W 2020 roku bazowa to średnie wynagrodzenie w gospodarce za rok 2019.
Pracownik Piątek, 19 Lipca 2019, 17:14
U mnie w szpitalu będzie obniżka przez 2 lata, dyrektor premię przerzuca do podstawy wynagrodzenia i już po sprawie.
Fizjo Piątek, 19 Lipca 2019, 16:22
Wyższe to znaczy ile?
v~ Wtorek, 23 Lipca 2019, 8:13
Trzeba się wysilić i sobie policzyć, ale to jeszcze wymaga umiejętności czytania ustawy ze zrozumieniem. Najlepiej wszystko pod nos.