Choroby mózgu: apel do MZ ws. wdrożenia Narodowej Strategii Zdrowia Mózgu

22 Lipca 2019, 14:13 mózg

Apel na rzecz szerokiej, zinstytucjonalizowanej debaty publicznej na temat poprawy systemu opieki nad pacjentami dotkniętymi chorobami mózgu zakończonej wdrożeniem Narodowej Strategii Zdrowia Mózgu ( Narodowego Brain Planu) – wystosowali eksperci w poniedziałek do Ministra Zdrowia.

-  Jeżeli już dzisiaj nie rozpoczniemy dyskusji i nie podejmiemy odpowiednich kroków, by rozwiązać problemy systemowe w zakresie chorób mózgu, to za kilka lat zderzymy się z falą tsunami gigantycznego kryzysu – alarmuje prof. Jarosław Sławek, prezes Polskiej Rady Mózgu i Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. 

Jak mówił podczas poniedziałkowej konferencji zorganizowanej z okazji obchodzonego 22 lipca Światowego Dnia Mózgu, choroby neurologiczne i psychiczne dotyczą coraz większej liczby osób.

- Jak wynika z badań Europejskiej Rady Mózgu, co trzeci Europejczyk przynajmniej raz w swoim życiu doświadcza choroby mózgu. Już dziś w Polsce populację osób z chorobami mózgu można szacować nawet na 15 mln osób przy uwzględnieniu zaledwie 12 schorzeń… - wskazano w apelu.

Eksperci wskazują, że wzrost zachorowalności to efekt starzenia się społeczeństwa, ale też zmian cywilizacyjnych, stresu, braku równowagi między pracą a odpoczynkiem, niezdrowego tryb życia.

Opublikowany właśnie Raport „Brain Plan dla Polski. Strategia dla zdrowia mózgu”, przygotowany przy współpracy partnerów: Uczelnię Łazarskiego, Kancelarię Prawna DZP, Polską Radę Mózgu, Europejską Radę Mózgu oraz Fundację NeuroPozytywni analizuje szczegółowo istniejącą sytuację oraz przedstawia konkretne propozycje, które mogłyby doprowadzić do pozytywnych zmian w neurologii.

Zdaniem autorów dokumentu kluczowe wyzwania w chorobach mózgu to: niska świadomość problemu, brak profilaktyki, fragmentaryczność opieki, niedofinansowanie świadczeń gwarantowanych w zakresie chorób mózgu oraz nieefektywna alokacja środków, braki kadrowe oraz nieefektywne modele opieki.

Propozycje rozwiązań skupiają się na 3 priorytetach:

1. Konieczność wprowadzenia do systemu opieki zdrowotnej definicji chorób mózgu i uczynienie działań na rzecz osób z chorobami mózgu priorytetem w polityce zdrowotnej państwa.

2. Współpraca miedzy resortami i wprowadzenie opieki koordynowanej, wczesnej diagnostyki i nowoczesnych terapii.

3. Stworzenie systemu profilaktyki chorób mózgu.

- Konieczne jest zwiększenie nakładów na leczenie chorób mózgu, niezbędne jest wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych, które umożliwią prowadzenie właściwej opieki nad chorymi. Istotną kwestią są kadry – brakuje lekarzy neurologów i psychiatrów, brakuje pielęgniarek i rehabilitantów– powiedział prof. Jarosław Sławek, prezes Polskiej Rady Mózgu i Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

- Apelujemy, aby opieka nad pacjentami dotkniętymi chorobami mózgu została ze strony Ministra Zdrowia oraz innych przedstawicieli rządu polskiego potraktowana jako jedno z najważniejszych zadań przed jakimi stoi nie tylko służba zdrowia, ale również w ogóle państwo polskie – czytamy w apelu, w którym znalazła się również prośba o spotkanie w celu omówienia proponowanych w Brain Planie rozwiązań.

- Strategiczny raport dla zdrowia mózgu „Brain Plan dla Polski” zostanie przekazany decydentom w polskim systemie ochrony zdrowia z nadzieją, że znajdująca się w nim analiza stanie się podstawą do podjęcia działań poprawiających opiekę nad pacjentami dotkniętymi chorobami mózgu w ramach polskiego systemu opieki zdrowotnej - mówiła Iza Czarnecka – Walicka, prezes Fundacji NeuroPozytywni.

 Prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy ds. psychiatrii przypomniał, że od lipca ubiegłego roku ruszył pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego nakierowany na odejście od hospitalizacji na rzecz opieki środowiskowej, w ramach którego 27 centrów obejmuje ok. 10 proc. populacji. Jednocześnie wskazywał, że oprócz zmian systemowych potrzebny jest wzrost nakładów finansowych na leczenie chorób mózgu. – Średnio w Europie 6 proc. całkowitych nakładów na zdrowie przeznacza się na psychiatrię. W Polsce te wydatki stanowią 3,4 proc. całkowitych wydatków na zdrowie – mówił.  Zwracał też uwagę, że w Polsce średnio 14 osób dziennie ginie w wyniku samobójstwa, a brakuje programu monitorowania wszystkich prób samobójczych.

Z kolei mec. Jan Pachocki przypomniał, że w tym roku przyjęta została ustawa o wdrożeniu Narodowej Strategii Onkologicznej i również w przypadku Brain Planu wdrożenie powinno rozpocząć się od określenia w formie rozporządzenia lub ustawy ram regulacyjnych. Wyraził nadzieję, że taka ustawa zostanie przyjęta w 2020 r.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

Pacjent Czwartek, 01 Sierpnia 2019, 12:10
Przykro jest patrzeć jak neurolodzy w dużym mieście, a więc tu gdzie jest dostęp do specjalisty, nie potrafią i nie chcą pomóc pacjentowi po udarze, który nie doświadczył wielkich spustoszeń i skutków dziury w mózgu, których nie widać na pierwszy rzut oka. Polocard i Nootroopil - i do domu marsz. A jak ma 60 lat to nie powinien w ogóle marudzić i ma się pogodzić z tym, że mózg mu się starzeje. Jeśli to wszystko w sprawie udarów, co neurolodzy mają do zaproponowania, to jakieś rozdmuchane programy o niczym wcale nie są potrzebne. Wystarczy, że pacjenci dostaną zniżkę na leki, A tego nie ma. Oraz lekarz pierwszego kontaktu.
neuropsycholog Wtorek, 23 Lipca 2019, 13:04
W Polsce pacjenci z chorobami neurologicznymi praktycznie nie mają dostępu do diagnozy i terapii neurpsychologicznej (poza Oddziałami Neurologicznymi, Udarowymi i Rehabilitacji Neurologicznej, gdzie ten rodzaj pomocy istnieje w dość ograniczonym zakresie).
W ogóle nie ma opieki neuropsychologicznej ambulatoryjnej/środowiskowej. Oczywiście do tego dochodzi niski poziom świadomości społecznej na temat zaburzeń funkcji poznawczych.
Ponadto brak jest procedur neuropsychologicznych w Poradniach Zdrowia Psychicznego - pomimo wzrastającej liczby specjalistów neuropsychologów.
Pacjent np. poudarowy z zaburzeniami pamięci po opuszczeniu szpitala zostaje pozostawiony sam sobie.
Podobnie chorzy z zespołami amnestycznymi, pacjeci z demencją...