Poltransplant: dane dawców i biorców wkrótce w jednym miejscu

23 Lipca 2019, 10:57 operacja

Poltransplant, Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia, wraz z pozostałymi instytucjonalnymi uczestnikami obszaru transplantacji w Polsce, są w trakcie prac nad nowym systemem obsługi działań związanych z  transplantacjami- poinformowało CSIOZ.

Jak podkreślają członkowie zespołu projektowego CSIOZ ważne jest by uzyskać jedno, komplementarne źródło wiedzy o pacjencie. Dzisiaj, bardzo często informacje rozproszone są między kilkoma systemami czy rejestrami. To utrudnia i wydłuża dostęp do całościowej wiedzy na temat dawców i biorców, która szczególnie w nagłych przypadkach jest niezwykle istotna. Tutaj każda minuta opóźnienia może oznaczać czyjeś życie.

Nowy system będzie zawierał informacje dotyczące dawców oraz biorców narządów tkanek i komórek krwiotwórczych z Polski i z zagranicy. Jak podsumowuje CSIO, koncepcję tę można krótko scharakteryzować jako "jeden człowiek - jedna historia".

Nowe rozwiązania mają umożliwić Poltransplantowi w przyszłości "wgląd do" każdego pacjenta i jego medycznej historii. Takie podejście pozwoli w przyszłości na udostępnienie tej wiedzy w ramach Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. 

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz