Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy: projekt zmiany rozporządzenia

23 Lipca 2019, 12:57 Ratownicy

Ratownicy medyczni, ratownicy oraz pielęgniarki również będą mogli być członkami komisji egzaminującej w zakresie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy wynika z procedowanej przez resort nowelizacji rozporządzenia. Dotychczas w skład komisji mogli wchodzić tylko i wyłącznie lekarze

Dotychczas obowiązujące przepisy powodują konieczność zapewnienia w składzie komisji egzaminacyjnej przynajmniej dwóch lekarzy: konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej lub wskazanego przez niego lekarza systemu – jako przewodniczącego komisji a także innego lekarza – jako jej członka.

Powodowało to znaczne ograniczenia dla organizatorów egzaminów ze względu na istotne braki lekarzy posiadających specjalizację wymaganą dla lekarzy systemu, jak i koszty ich wynagrodzenia. Biorąc pod uwagę zakres kompetencji posiadanych przez ratownika wydaje się celowe umożliwienie zasiadania w komisji egzaminacyjnej również innym osobom wykonującym zawód medyczny w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, którzy w pełni zastąpią lekarzy w tym zakresie, a także samym ratownikom z jednostek współpracujących z systemem - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Projekt rozporządzenia wprowadza ponadto nowy wzór zaświadczenia o uzyskaniu tytułu ratownika, uwzględniający sytuację, w której przystąpienie do egzaminu z kwalifikowanej pierwszej pomocy nie jest poprzedzone kursem. Dotyczy to osób zatrudnionych w jednostkach współpracujących z systemem, których zaświadczenie utraciło ważność.

Zaświadczenie jest wydawane na okres 3 lat i po upływie tego okresu, osoby zatrudnione w ww. jednostkach mają możliwość przystąpienia do egzaminu, celem odnowienia uprawnień, bez konieczności ponownego odbywania kursu. Obecnie obowiązujące rozporządzenie nie przewidywało odrębnego wzoru zaświadczenia dla tych osób.

JK

źródło:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Marek Wtorek, 23 Lipca 2019, 13:44
Ktoś w końcu doszedł do wniosku, że czas odsuwać lekarzy typu okulista, dentysta oraz inne specjalizacje, które nigdy nie pracowały w ratownictwie a szkolą ludzi w ośrodkach nauki jazdy i zasiadają w komisjach egzaminacyjnych KPP