Projekt dot. badań lekarskich do szkół ponadpodstawowych lub wyższych - do konsultacji

23 Lipca 2019, 14:58 lekarz

Do konsultacji trafił we wtorek projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów. Projekt wskazuje m.in. jaki jest zakres badania lekarskiego.

Ministerstwo zdrowia wyjaśniło w uzasadnieniu projektu, że reguluje on zakres i tryb przeprowadzania oraz sposób dokumentowania badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub stażu uczniowskiego są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz doktorantów, którzy w trakcie kształcenia są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Ponadto - jak wskazano - polega na zrezygnowaniu z normatywnego czy wymuszonego przez pragmatykę obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek z uwagi na fakt, że wymóg stosowania pieczęci imiennych lub firmowych stanowi zbędny formalizm. 

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz