29 i 30.07. - zmiana w porządku obrad Rady Przejrzystości

24 Lipca 2019, 15:31 AOTMiT

Nastąpiła aktualizacja porządku obrad Rady Przejrzystości AOTMiT w dniach 29. 30. lipca ws. sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych stosowanych przy wskazaniu ostra białącha limfoblastyczna wśród pacjentów pediatrycznych. 

Z planu obrad z dnia 30.07 usunięto punkt: 

BLINCYTO (blinatumomab) we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna pacjentów pediatrycznych w wieku 3-18 lat (ICD-10: C91.0).

Z planu obrad z dnia 29.07 usunięto punkt:

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku BLINCYTO (blinatumomab) we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna pacjentów pediatrycznych w wieku 3-18 lat (ICD-10: C91.0) 

Plan obrad przed aktualizacją: 29 i 30.07. - Rada Przejrzystości m.in. o chorobie Fabry'ego, łuszczycy i wrzodziejącym jelicie

Plan obrad po aktualizacji:

29.07

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

 1. KEYTRUDA (pembrolizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie raka urotelialnego (ICD-10 C65, C66, C67, C68)”.
 2. GILENYA (fingolimodum) w ramach programu lekowego: „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego”.

Przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji:

 1. „Szczepienia przeciwko grypie w populacji osób starszych”.
 2. „Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w populacji pediatrycznej”.

30.07

Porządek obrad obejmuje:Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

 1. CIMZIA (certolizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10 L 40.0)”.
 2. GALAFOLD (migalastatum) w ramach programu lekowego: „Leczenie choroby Fabry'go”.
 3. XELJANZ (tofacitinibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10 K51)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, lekÓw:

 1. OPDIVO (niwolumab) we wskazaniu: rak jasnokomórkowy nerki (ICD-10: C64) w stadium rozsiewu jako III lub kolejna linia terapii.
 2. BLINCYTO (blinatumomab) we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna pacjentów pediatrycznych w wieku 3-18 lat (ICD-10: C91.0).

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinasowanego przez UE w ramach EFS: „Zdrowe dziecko - zdrowa rodzina. Program wyrównywania szans rozwojowych dzieci od 0 do 2 lat zagrożonych niepełnosprawnością w województwie kujawsko-pomorskim poprzez kompleksową współpracę z dzieckiem, jego rodziną oraz personelem medycznym”.Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

 1. „Gminny Program Polityki Zdrowotnej w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 r.ż. w Gminie Brzeg Dolny na lata 2019-2023”.
 2. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia na lata 2019-2023” (Koszalin).
 3. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców Krosna w wieku 45-65 lat na lata 2019-2021”.
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz