Cukrzyca: czego oczekują pacjenci?

24 Lipca 2019, 16:27 cukrzyca

Lepszy dostęp do lekarzy diabetologów oraz lekarzy innych specjalności, a także do nowoczesnych leków oraz leczenie powikłań cukrzycy, a także edukacja w tym zakresie – to obszary, które według pacjentów, a także ekspertów wymagają poprawy w opiece nad pacjentem z cukrzycą.

 

W środę w Warszawie zaprezentowano raport „Zapobieganie i leczenie powikłań sercowo-naczyniowych cukrzycy typu 2 – perspektywa polskiego pacjenta”, zawierający wyniki badania ankietowego pacjentów z cukrzycą typu 2 i ich opiekunów wraz z rekomendacjami przygotowanymi przez grupę ekspertów. Badanie zostało przeprowadzone na przełomie maja i czerwca 2019  r. i było jednym z pierwszych działań Koalicji Serce dla Cukrzycy powołanej przez Polską Unię Organizacji Pacjentów, aby poprawić opiekę nad pacjentami z cukrzycą i powikłaniami sercowo-naczyniowymi.

Jak wynika z badania, 70 proc. ankietowanych pacjentów z cukrzycą twierdzi, że system opieki nie zaspokaja ich aktualnych potrzeb związanych z leczeniem cukrzycy i nie są leczeni zgodnie z aktualnymi standardami klinicznymi, a ponadto mają problemy z dostępem do diabetologa. Z kolei 80 proc. ma problem z dostępem do lekarzy innych specjalności w związku z leczeniem cukrzycy, a 90 proc. uważa, że dostęp do nowoczesnych terapii w cukrzycy nie jest wystarczający.

Połowa badanych (50 proc. ) uważa, że ich wiedza na temat cukrzy i jej powikłań jest niewystarczająca, a 85 proc. respondentów uważa, że edukacja społeczeństwa w tym zakresie także nie jest wystarczająca.

80 proc. ankietowanych stwierdziło, że ich sytuacja materialna pogorszyła się w związku z zachorowaniem na cukrzycę, a leczenie cukrzycy i jej powikłań wymaga korzystania z prywatnych usług.

Największe trudności, z jakimi borykają się pacjenci chorzy  na cukrzycę w Polsce to dostęp do nowoczesnych terapii, dostęp do lekarzy, sytuacja finansowa, leczenie powikłań cukrzycy i poczucie wykluczenia społecznego.

Rekomendacje

W raporcie zawarto rekomendacje, m.in. wskazano, że kluczowym celem opieki nad pacjentem z cukrzycą typu 2 powinno być zapobieganie powikłaniom, w tym przede wszystkim sercowo-naczyniowym, i w konsekwencji zmniejszenie liczby zgonów.

Ponadto w Polsce potrzebne są konkretne działania ministerstwa zdrowia, zmierzające do poprawy dostępu chorych na cukrzycę typu 2 do leczenia zgodnego z zaleceniami klinicznymi, a wszystkie działania systemowe powinny prowadzić do zmniejszenia nierówności w dostępie do opieki oraz wspierać utrzymanie jak najwyższej możliwej jakości życia pacjentów z cukrzycą.

Powikłania sercowo-naczyniowe cukrzycy – problem, o którym się nie mówi

Eksperci zwracali uwagę, że poprawa dostępu do leczenia cukrzycy jest tym bardziej istotna, że nawet 80 proc. pacjentów diabetologicznych ma powikłania sercowo-naczyniowe, co sprawia, że jest to największe powikłanie cukrzycy. Prognozy dotyczące przyczyn umieralności zakładają do roku 2030 zwiększenie umieralności z powodu cukrzycy, w tym również z powodu powikłań kardiologicznych, nawet o 100 proc.

Powikłania sercowo-naczyniowe to m.in. choroby tętnic obwodowych, niewydolność serca, zawał serca oraz udar mózgu. WHO podaje, że z powodu cukrzycy i jej powikłań zmarło w Polsce w 2016 r, ok 32 tys. osób, w tym 6 tys. chorych na cukrzycę zmarło bezpośrednio z powodu cukrzycy, natomiast 26 tys. osób zmarło wskutek jej powikłań. Za 18 tys. zgonów z powodu powikłań cukrzycy odpowiadały powikłania sercowo-naczyniowe.

Beata Ambroziewicz, Prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia” przekonywała, że zgony, jak i powikłania cukrzycy nie powinny mieć miejsca przy optymalnym leczeniu tej choroby oraz zmianie stylu życia chorego.

Jak mówiła, często pacjenci z cukrzycą nie mają świadomości, że jednym z jej powikłań są choroby sercowo-naczyniowe. Dlatego, jak przekonywała, istotny jest wzrost edukacji w tym zakresie, a także zapobieganie powikłaniom poprzez dostęp do optymalnych terapii. Dodała, że obecnie dostępne leki  są w stanie obniżyć poziom glikemii, ale nie zabezpieczają przed powikłaniami sercowo-naczyniowymi i zgonami z tego powodu.

Dr n. med. Alicja Milczarczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii CSKMSWIA, zwracała uwagę, że istotna jest edukacja pacjenta w momencie rozpoznania choroby, ale także reedukacja ponieważ cukrzyca to choroba przewlekła, której powikłania mogą się rozwijać.

- Cukrzyca jest chorobą, która dotyczy coraz większej liczby Polaków. Często bagatelizowana i ignorowana, nazywana jest cichym zabójcą, ponieważ nie boli, ale wywołuje bardzo groźne, niekiedy wręcz katastrofalne, a przy tym nieodwracalne powikłania – podkreśla Anna Śliwińska, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. 

Według niej, pomimo poważnego charakteru, ta choroba nie jest wystarczająco priorytetowo traktowana zarówno przez pacjentów oraz osoby nią zagrożone, jak i przez decydentów.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Katarzyna Piątek, 09 Sierpnia 2019, 17:40
przede wszystkim przy cukrzycy typu II polecam zgłosić się do odpowiedniego specjalisty, najlepiej dietetyka klinicznego, który przygotuje nam odpowiednią dietą dostosowaną do choroby oraz do naszego organizmu i będzie wszystko kontrolował ;) ja mam konsultację online przez skype z Panią Beatą Ślebzak-Cebulą z tego względu, że mieszkam za granicą a tamtejszej służbie zdrowia ani specjalistom nie ufam...