NIL: Szpitale muszą potwierdzić status odbiorcy końcowego energii elektrycznej

26 Lipca 2019, 10:27 szpital

Naczelna Izba Lekarska przypomina, że szpitale i praktyki lekarskie muszą potwierdzić status odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Wynika to z obowiązującej od 29 czerwca br. noweli ustawy o podatku akcyzowym i działań osłonowych przed wzrostami cen energii elektrycznej prowadzonych przez Ministerstwo Energii.

Chodzi o Ustawę zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tzw. ustawa o cenach prądu) obowiązującą od 29 czerwca 2019 r.

Zgodnie z nowymi przepisami odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są:

  • mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorstwami,
  • szpitalami,
  • jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,
  • innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

mają obowiązek złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego.

Będzie to podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r., ze względu na to, że przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają takich informacji.

Oświadczenia należy składać do 27 lipca br. do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego.

Jak wskazuje NIL, praktyki lekarskie w większości przypadków będą mieścić się w definicji mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców:

Źródło: NIL

BPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz