Tydzień w pigułce

29 Lipca 2019, 8:44 kalendarz

83. posiedzenie Senatu RP IX kadencji: (31.07,01.08,02.08). W porządku obrad m.in.:

 • Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
 • Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
 • Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
 • Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
 • Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia
 • Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Planowane posiedzenia komisji senackich:

Wtorek:

Komisja Zdrowia
godz. 11.00, sala 179

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia 
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych 
  Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

godz. 12.30, sala 106 (budynek Sejmu)

 1. Rozpatrzenie ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji 
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 
 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz