Dofinansowanie na inwalidzkie wózki elektryczne od PFRON

29 Lipca 2019, 10:03 wozek inwalidzki niepelnosprawni

Do 10 tys. złotych dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym otrzymają osoby z dysfunkcją narządu ruchu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowanie do wózków o napędzie elektrycznym wraca po pięciu latach. Na ten cel PFRON w 2019 r. przeznaczy około 20 mln zł.

- Jestem przekonany, że rozszerzenie programu PFRON o możliwość dofinansowania zakupu elektrycznego wózka inwalidzkiego jest odpowiedzią na wyzwanie nowoczesności w zakresie wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych, a tym samym doskonale uzupełnia szeroki zakres działań w ramach programu Dostępność Plus i wpisuje się w postanowienia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – mówił podczas briefingu pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych i sekretarz stanu w MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz.

– Dofinansowania na zakup wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym realizowane są w ramach naszego programu za pośrednictwem samorządów. Przewidywane wydatki na ten cel wyniosą w 2019 roku około 20 mln zł – zaznaczyła prezes zarządu PFRON Marlena Maląg. Z pomocy w programie mogą korzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, które nie mogą samodzielne poruszać się za pomocą wózka o napędzie ręcznym. W przypadku dzieci do 16. roku życia niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku osób starszych - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub się nie uczą, muszą zawierać opinię eksperta, potwierdzającą zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. złotych, a minimalny udział własny w zakupie to 10 proc. ceny brutto wózka.

Jak będzie można uzyskać dofinansowanie? Trzeba zacząć od złożenia wniosku w powiatowych i miejskich centrach pomocy rodzinie lub w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego przez PFRON (SOW).

JK

Zobacz również: 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Belmondo Wtorek, 06 Sierpnia 2019, 19:02
Ja korzystałem z pcpr 2 lata temu na wózek elektryczny . Czy po tym czasie jak się zmieniły przepisy mogę wziąć następny?.