Naczelna Rada Lekarska o płacach i kadrach w zdrowiu

29 Lipca 2019, 10:51 Lekarze

Naczelna Rada Lekarska w stanowiskach podjętych w dniu 26 lipca w opiniach do rządowych projektów odnosi się do kwestii braków kadrowych i wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Sprzeciw lekarzy budzi m.in. tok prac, w którym pominięto etap konsultacji społecznych ważnego dla pracowników ochrony zdrowia projektu.

Naczelna Rada Lekarska w sprawie projektu dokumentu rządowego pn. „Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w roku 2018)”

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej opiniując rządowy dokument „Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w roku 2018)” pozytywnie ocenia starania Ministerstwa Zdrowia mające na celu zdiagnozowanie, zdefiniowanie a w następstwie poprawę trudnej sytuacji w obszarze pielęgniarstwa i położnictwa, która związana jest z brakami kadrowymi, trudnymi warunkami pracy a także niekorzystnymi warunkami płacowymi.

Rada zwraca jednakże uwagę na fakt, że podobne problemy dotyczą innych zawodów medycznych, w tym zawodu lekarza, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w działaniach podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia.


W sprawie rządowego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłasza też uwagi do rządowego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, zaproponowane w projekcie ustawy podwyższenie kwoty bazowej, na podstawie której oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze, powinno być znacznie wyższe i odpowiadać aktualnemu przeciętnemu wynagrodzeniu w gospodarce narodowej, które wynosi ponad 5 tys. zł.

Jednocześnie lekarze apelują o istotne podwyższenie współczynników pracy, zgodnie z oczekiwaniami przedstawicieli zawodów medycznych.

W swoim stanowisku, Prezydium NRL protestuje też przeciwko brakowi zapewnienia odpowiednich środków finansowych na realizację zapisów nowelizacji ustawy. Taki stan sprawy spowoduje pogorszenie i tak bardzo trudnej sytuacji finansowej placówek ochrony zdrowia - czytamy.

Ponadto sprzeciw lekarzy budzi przyjęty sposób pracy nad rządowym projektem ustawy, który pominął etap konsultacji społecznych. Uniemożliwiło to samorządowi lekarskiemu zgłoszenie uwag przed skierowaniem do prac w Sejmie tego ważnego dla pracowników systemu ochrony zdrowia projektu nowelizacji ustawy.

 
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

milena Wtorek, 30 Lipca 2019, 11:10
"Jednocześnie lekarze apelują o istotne podwyższenie współczynników pracy, zgodnie z oczekiwaniami przedstawicieli zawodów medycznych." Naczela Rada Lekarska uważa, iż sekretarki medyczne są zadowolone ze swojego współczynnika 0,64!? Pomijając, że oszukano nas - niby Pani Szczurek-Żelazko zapewniała o wysokości wynagrodzenia zasadniczego zależnego od wykształcenia, a jaka jeszt rzeczywistość? Mam wyższe i zamiast 0,73 otrzymuję 0,64. Najwyższa pora zmienić pracę - za duża odpowiedzialność za pracę własną oraz lekarzy za tak małe pieniądze.