9,5 mln zł unijnego dofinansowania dla CSIOZ. Na co pójdą te środki?

29 Lipca 2019, 13:05 pieniądze kasa

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia otrzyma blisko 9,5 mln zł unijnego dofinansowania na przeprowadzenie szkoleń pracowników placówek medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej.

 

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla V osi priorytetowej Programu Wiedza Edukacja Rozwój wybrano do realizacji projekt w naborze pozakonkursowym nr POWR.05.02.00-IP.05-00-020/19.

Chodzi o projekt złożony przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, pt. Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą elektronicznej dokumentacji medycznej.

Kwota przyznanego dofinansowania zgodnie z wnioskiem wynosi 9 483 150,00 zł i jest równa kwocie wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

Okres realizacji projektu to 01.05.2019 – 30.06.2021.

Źródło: MZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz