Powiat przejmuje Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie – podpisanie cesji

29 Lipca 2019, 14:36 pismo dokument podpis

Od 1 sierpnia 2019, w wyniku podpisania cesji (przeniesienia umowy), która odbędzie się we wtorek w siedzibie ZOW NFZ w Szczecinie, szpital w Białogardzie znajdzie się znowu pod zarządem powiatu - poinformował  zachodniopomorski oddział wojewódzki NFZ.

Jak wyjaśnił ZOW NFZ w wyniku cesji szpital przejdzie pod zarząd powołanej przez powiat spółki, tj. Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie. 

Jeszcze do jutra szpitalem zarządza spółka Dializa z siedzibą w Sosnowcu, która ostatnio zmieniła swoją nazwę na Szpitale Powiatowe Spółka z oo., z siedzibą w Łasku.     

ZOW NFZ przypomniał, że umowa ZOW NFZ ze spółką Centrum Dializa w Białogardzie obowiązywała od 1 stycznia 2016 roku. Szpital został przejęty w drodze cesji od spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie.

W okresie obowiązywania umowy, w roku 2016 i 2017, Zachodniopomorski Oddział Funduszu przeprowadził w Centrum Dializa kontrole obejmujące: leczenie szpitalne, opiekę długoterminową i rehabilitację. Kontrole wykazały liczne nieprawidłowości, a najpoważniejsze zarzuty dotyczyły braku wystarczającej liczby lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii, reumatologii i pediatrii. W oddziale rehabilitacji stwierdzono brak wystarczającej liczby fizjoterapeutów, pielęgniarek, masażystów, psychologów, terapeutów zajęciowych i logopedów.  W wyniku kontroli na szpital nałożono kary: w 2016 roku - w wysokości 123 tys. zł oraz w 2017 roku – w wysokości 240 tys. zł. 

Od 2018 roku, po wykonaniu zaleceń pokontrolnych NFZ oraz dzięki stałemu monitorowaniu, spóła Centrum Dializa w Białogardzie spełniała warunki udzielania świadczeń. W zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych: wyliczone zostały minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek. Liczba fizjoterapeutów, psychologów i terapeutów zajęciowych realizujących świadczenia w oddziałach rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej oraz liczba godzin pracy osób prowadzących fizjoterapię była zgodna z wymaganą.

W zakresie leczenia szpitalnego: wyliczone zostały minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek; kwalifikacje oraz liczba lekarzy realizujących świadczenia w oddziałach szpitalnych były zgodne z wymaganiami.

Źródło: ZOW NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz