Wtorek w pigułce

30 Lipca 2019, 8:14 kalendarz

Komisja Zdrowia
godz. 11.00, sala 179

  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia 
  2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych 
    Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

godz. 12.30, sala 106 (budynek Sejmu)

  1. Rozpatrzenie ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji 
  2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 
  3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz