Rynek apteczny w czerwcu

30 Lipca 2019, 15:07 dane dokumenty raport

2,84 mld zł - taką sprzedaż odnotował rynek apteczny w czerwcu - wynika z nowego raportu PEX PharmaSequence. 

Rynek apteczny w czerwcu 2019 roku zanotował sprzedaż na poziomie 2,84 mld zł. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2018 wzrosła o 53,2 mln zł (+1,9 proc.). Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zmniejszyła się o 125,6 mln zł (-4,2 proc.). Obrót statystycznej apteki w czerwcu 2019 wyniósł 200 tys. zł, był to wzrost o 7,2 proc. względem analogicznego okresu 2018 roku.

W porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. wartość monitorowanych segmentów wrosła dla segmentu leków pełnopłatnych i sprzedaży odręcznej. Sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 645 mln zł i wzrosła o 21,2 mln zł (+3,4 proc.), wartość produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła ponad 1,18 mld zł i była większa o 127,5 mln zł (+12,0 proc.), natomiast sprzedaż leków refundowanych wyniosła 992 mln zł i zmniejszyła się o 95,6 mln zł (-8,8 proc.).

W porównaniu do maja 2019 roku sprzedaż spadła we wszystkich segmentach. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 60,5 mln zł (-5,7 proc.), sprzedaż leków pełnopłatnych o 33,1 mln zł (-4,9 proc.), natomiast sprzedaż odręczna zmniejszyła się o 30,4 mln zł (-2,5 proc.).

Średnia cena detaliczna leku w czerwcu wyniosła 21,4 zł i była o 0,9 proc. niższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2018 r. cena wzrosła o 1,9 proc. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28,3 zł (wzrost o 1,2 proc. vs czerwiec 2018), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 26,4 zł (wzrost o 3,9 proc. w porównaniu z czerwcem 2018), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 16,2 zł (wzrost o 3,9 proc. w porównaniu z czerwcem 2018).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w czerwcu br. wyniosła 24,7 proc. i była o 0,2 pp. mniejsza niż marża w analogicznym okresie 2018 r., w porównaniu do maja marżą zwiększyła się o 0,4 pp.

W czerwcu refundacja leków osiągnęła wartość 748 mln zł, tj. o 3,3 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2018 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w czerwcu 24,6 proc. i był niższy w przybliżeniu o 0,2 pp. niż w maju 2019 r., oraz niższy o 4,3 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2019 r. całego rynku aptecznego wyniesie prawie 36,2 mld zł, o 4,6 proc. więcej niż w roku 2018. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie niecałe 9,3 mld zł (+4,1 proc. w stosunku do 2018 roku).

źródło: PEX PharmaSequence

Zobacz również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz