Pielęgniarki: Urlop szkoleniowy i studia niestacjonarne. Ustawa z podpisem Prezydenta

31 Lipca 2019, 9:38 pielęgniarka

Kształcenie na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w formie niestacjonarnej i 6 dni płatnego urlopu szkoleniowego- takie zmiany przewiduje podpisana we wtorek przez Prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

 

 

Ustawa wprowadza możliwość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pierwszego stopnia prowadzonych nie tylko w formie stacjonarnej, lecz także w formie niestacjonarnej. Dotychczas ustawa dopuszczała jedynie studia na tych kierunkach w formie stacjonarnej.

Treści programowe studiów realizowanych w obu formach mają być takie same. Zgodnie z treścią ustawy, czas trwania studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej nie może być krótszy niż czas trwania studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i liczba godzin kształcenia zawodowego przewidziana na studiach niestacjonarnych nie może być mniejsza niż liczba godzin kształcenia zawodowego przewidziana na studiach prowadzonych w formie stacjonarnej.

Zgodnie z ustawą, pielęgniarce i położnej podnoszącej kwalifikacje zawodowe w formach innych niż szkolenie specjalizacyjne, kurs kwalifikacyjny, kurs specjalistyczny i kurs dokształcający będzie przysługiwać, na jej wniosek i za zgodą pracodawcy, urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie. Urlop ten będzie płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Wymiar urlopu szkoleniowego będzie ustalany przez pracodawcę w zależności od czasu trwania poszczególnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dodatkowo urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie będzie także przysługiwał pielęgniarce i położnej, która zamierza odbyć kształcenie podyplomowe bez skierowania pracodawcy na podstawie umowy zawartej z organizatorem kształcenia.

Zobacz również:

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

3 komentarze

Ewa Niedziela, 04 Sierpnia 2019, 14:42
Innym niż !!! Paranoja, na co w takim razie to wolne?
W. Czwartek, 01 Sierpnia 2019, 20:45
Już widzę jak pracodawca podpisuje urlop
anna Środa, 31 Lipca 2019, 18:14
nareszcie