Lekarze negatywnie o propozycji MZ dot. wynagrodzeń

22 Grudnia 2015, 8:46

Lekarze negatywnie oceniają nowe przepisy dotyczące wynagrodzeń pracowników placówek medycznych. To “wywodząca się z PRL siatka płac”.

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zgłosił swoje uwagi do przedstawionego przez ministerstwo zdrowia projektu rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

“Obecny rząd zapowiadany był jako rząd przełomu i „dobrej zmiany”, a obecny Minister Zdrowia wielokrotnie - jako działacz samorządu lekarskiego najwyższego szczebla – wypowiadał się negatywnie o dotychczasowej dyskryminacji lekarzy (i innych pracowników ochrony zdrowia) przez państwo. Tymczasem przedstawiony przez ten rząd i tego ministra projekt rozporządzenia, w którym ustalane są wynagrodzenia personelu medycznego stanowi kontynuację działań i „filozofii” poprzedniego rządu i nawiązuje wprost do spuścizny PRL – czytamy w oficjalnym stanowisku. 

OZZL zwraca uwagę, że zaproponowana w rozporządzeniu “siatka płac stanowi znakomicie zakonserwowany relikt komunistycznego spojrzenia na status lekarza (i innych pracowników służby zdrowia) w społeczeństwie”.

Zdaniem OPZZ wobec lekarzy powinna obowiązywać odrębna tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Zaproponowane w projekcie kwoty Związek uznaje za zbyt niskie. Wskazuje np. na wynagrodzenie lekarza specjalisty, dla którego miesięczne wynagrodzenie zasadnicze określono w przedziale od 1970 zł do 4560 zł, czyli od ok 50% do 115% przeciętnej płacy w gospodarce. OZZL zauważa, że “wyższe wynagrodzenie - w stosunku do przeciętnej płacy w kraju - ustalił dla lekarzy specjalistów PRL- owski rząd Józefa Cyrankiewicza w roku 1958 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958r. (Dz.U.1958.74.376).”.

Związek jednocześnie proponuje stworzenie dla lekarzy trzech grup zaszeregowania, dla który powinny zostać ustalone minimalne stawki wynagrodzenia:

1/ dla lekarzy bez specjalizacji – ze stawką minimalną w wysokości 8 tyś zł

2/ dla lekarzy z pierwszym stopniem specjalizacji - ze stawką minimalną w wysokości 10 tyś zł

3/ dla lekarzy specjalistów i z drugim stopniem specjalizacji - ze stawką minimalną w wysokości 12 tyś zł.

PZ

Źródło: opzz.org.pl 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz