Sejm poparł senackie poprawki do ustawy o 500 plus dla osób niepełnosprawnych

01 Sierpnia 2019, 11:16 wyroby medyczne niepełnosprawny wózek inwalidzki

Sejm przyjął w środę wieczorem senackie poprawki do ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Świadczenie ma przysługiwać w wysokości nie wyższej niż 500 zł, zaś łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1,6 tys. zł. Senatorowie zaproponowali podwyższenie sumy z 1,1 tys. zł - jak przewidywał pierwotnie rządowy projekt - właśnie do kwoty 1,6 tys. zł.

Senatorowie w środę w ciągu dnia zdecydowali o przyjęciu poprawek, które powodują, że świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało, jeśli suma świadczeń pieniężnych otrzymywanych przez osobę uprawnioną nie przekroczy 1,6 tys. zł miesięcznie; wyłączają z katalogu świadczeń nie finansowanych ze środków publicznych, które mają wpływ na możliwość uzyskania świadczenia uzupełniającego, świadczenia z tytułu renty rodzinnej; poszerzają krąg potencjalnych świadczeniodawców.

Podczas głosowań senatorowie odrzucili z kolei poprawki, które przewidywały:

  • zniesienie limitu wiekowego,
  • przesunięcie limitu wiekowego do 16 r. ż.,
  • zniesienie regulacji uzależniającą przyznanie świadczenia uzupełniającego od kryterium dochodowego,
  • że kwota oświadczenia uzupełniającego ulegałaby podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent.

Ustawą, a właściwie rozpatrzeniem poprawek wniesionych przez Senat, Sejm zajął się jeszcze w środę późnym wieczorem.

Posłowie poparli poprawki Senatu. Teraz ustawa trafi więc do Prezydenta.

AK,BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Rafał Czwartek, 01 Sierpnia 2019, 14:46
To juz sejmowa parodia na kadym kroku nas chciął udupic w inchy krajach niepełnosprawni ma ją lepiej