Wartość sprzedaży produkcji leków i wyrobów medycznych. Która gałąź przemysłu efektywniejsza?

01 Sierpnia 2019, 15:08 dane wyniki analiza dokument

2018 r. był korzystniejszy dla producentów wyrobów medycznych niż dla producentów leków i innych farmaceutyków w Polsce. Producenci urządzeń medycznych zanotowali 39,5 proc. wzrost sprzedaży produkcji. Z kolei producenci farmaceutyków odnotowali 23,4 proc. spadku sprzedaży produkcji - wynika z danych GUS.

Wartość produkcji sprzedanej urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego wzrosła o 39,5 proc. względem roku poprzedzającego. Dla producentów leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych zanotowano 23,4 proc. spadek wartość produkcji sprzedanej. 

Na poziomie klas w 2018 r. największy wzrost wartości produkcji sprzedanej, w porównaniu do ubiegłego roku, zanotowano dla klas: Motocykle (o 95,7 proc.), Magnetyczne i optyczne niezapisane nośniki informacji (o 85,7 proc.), Zegarki i zegary (o 46,6 proc.), Kable światłowodowe (o 41,3 proc.), Gotowa karma dla zwierząt domowych (o 40,0 proc.), Urządzenia napromieniowujące, sprzęt elektromedyczny i elektroterapeutyczny (o 39,5 proc.), Biżuteria i podobne wyroby jubilerskie (o 29,8 proc.), Żwir, piasek, glina i kaolin (o 25,8 proc.), Odzież robocza (o 27,2 proc.).

Spadek wartości produkcji sprzedanej zanotowano m.in. w następujących klasach: Wytwornice pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą (o 51,0 proc.), Elementy elektroniczne (o 24,5 proc.), Piece, paleniska i palniki (o 23,8 proc.), Leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne (o 23,4 proc.), Wyroby nożownicze i sztućce (o 18,6 proc.), Elektroniczne obwody drukowane (o 15,4 proc.), Instrumenty muzyczne (o 14,2 proc.), Cukier (o 11,7 proc.). 

Z danych GUS wynika, że wartość produkcji sprzedanej urządzeń, instrumentów i i wyrobów medycznych- w tym także dentystycznych w 2018 r. wyniosła ponad 3,76 mld zł (wzrost wartości o 20 mln zł względem roku poprzedzającego)

W przypadku urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego wartość sprzedaży wyniosła ponad 193,7 mln zł. W porównaniu do roku 2017 wzrosła ona o ponad 50 mln zł (ze 143,3 mln zł).

Wartość produkcji sprzedanej podstawowych substancji farmaceutycznych, leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych w roku 2018 była o ponad 3 mld zł niższa w stosunku do roku poprzedzającego. W ubiegłym roku wartość produkcji sprzedanej wyniosła ponad 10,49 mld zł. W 2017 było to ponad 13,5 mld zł.

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz