Kolejne posiedzenia Rady Przejrzystości. Co zaopiniuje 5.08. i 12.08.?

02 Sierpnia 2019, 10:44 AOTMiT

Rada Przejrzystości zajmie się na najbliższych posiedzeniach 5 i 12 sierpnia m.in. opiniowaniem leków na łuszczycowe zapalenie stawów, czerniaka, ostrą białaczkę limfoblastyczną, raka płuca czy łuszczycę. 

Porządek obrad posiedzenie Rady Przejrzystości 31/2019 w dniu 05.08.2019 r.

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

 • TALTZ (ixekizumabum) w ramach programu lekowego: Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (ICD-10 L40.5, M07.1, M07.2, M07.3)”,
 • XELJANZ (tofacitinibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (ICD-10 L40.5, M07.1, M07.2, M07.3)”,
 • KEYTRUDA (pembrolizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych (ICD - 10 C43)”,
 • BESPONSA (inotuzumabum ozogamicini) w ramach programu lekowego: „Leczenie inotuzumabem ozogamycyny dorosłych chorych z nawrotową lub oporną na leczenie ostrą białaczką limfiblastyczną wywodzącą się z komórek prekursorowych limfocytów B, z ekspresją antygenu CD22, z lub bez chromosomu Filadelfia (ICD-10: C91.0)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

 • PREVYMIS (letermovir) we wskazaniu: profilaktyka infekcji CMV u pacjenta CMV-seropozytywnego (ICD-10:B25.9),
 • TARCEVA (erlotinib) we wskazaniu: III i kolejna linia leczenia gruczolakoraka płuca (EGFR-dodatni) (ICD-10: C34.8) w populacji pacjentów dorosłych,
 • TACENTRIQ (blinatumomab) we wskazaniu: mięsak pęcherzykowy tkanek miękkich, progresja choroby (ICD-10:C49.2),
 • BLINCYTO (atezolizumab) we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczny z komórek B typu common Ph – leczenie choroby resztkowej (ICD-10:C91.0).

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

 1. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50-75 lat na terenie Powiatu Częstochowskiego w latach 2019-2023”,
 2. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Stepnica na lata 2019-2023”,
 3. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Żary na lata 2020-2022”,
 4. „Wsparcie rehabilitacyjne dla seniorów (osób przewlekle chorych) mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2020-2020”,
 5. „Program zdrowotny szczepień przeciw meningokokom dla dzieci z Gminy Sandomierz na lata 2019-2023”,
 6. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2019-2023 w Gminie Jaworze”,
 7. „Fizjoterapia dla Mieszkańców Gminy Kamieńsk”,
 8. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Małkinia Górna na lata 2020-2024”,
 9. „Zdrowa jesień – profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie mieszkańców Suwałk powyżej 65 roku życia”,
 10. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Dobrogniew w wieku 65 lat i więcej na lata 2020-2024”,
 11. „Gminny program profilaktyki grypy dla mieszkańców Gminy Kołobrzeg w wieku 65 +”,
 12. „Program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Gminie Nakło nad Notecią”,
 13. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Legionowo na lata 2020-2022”

Z kolei porządek obrad posiedzenia Rady Przejrzystości 12.08.2019 r. obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku ALUNBRIG (brigatinib) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”.

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

 1. acidum folicum we wskazaniach: łuszczyca - u pacjentów leczonych metotreksatem,
 2. leflunomidum we wskazaniach: młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu,
 3. cetirizinum we wskazaniach: atopowe zapalenie skóry; alergia pokarmowa - u pacjentów od 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów od 6 miesiąca życia,
 4. levocetirizini dihydrochloridum we wskazaniach: atopowe zapalenie skóry; alergia pokarmowa - u pacjentów od 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów od 6 miesiąca życia,
 5. loratadinum we wskazaniach: atopowe zapalenie skóry - u pacjentów od 2 roku życia; alergia pokarmowa - u pacjentów od 2 roku życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów od 2 roku życia.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

 • BEDROLITE (cannabis flos bedrolite) we wskazaniu: wczesnodziecięca encefalopatia padaczkowa lekooporna na podłożu skojarzonej mutacji CACNA1A GRIN2A (EIEE42 FESD) po nieskutecznym leczeniu: kwasem walproinowym, lamotryginą, lewetiracetamem, lakozamidem, topiramatem, klobazamem,
 • BEDROLITE (cannabis flos bedrolite) we wskazaniu: padaczka lekooporna w przebiegu zespołu Dravet po nieskuteczności lub przeciwwskazaniach do stosowania: walproinianów, stiripentolu, klobazamu, diety ketogennej,
 • BEDROLITE (cannabis flos bedrolite) we wskazaniu: padaczka lekooporna z napadami ogniskowymi po nieskuteczności III lub kolejnej linii leczenia.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

 • DEFITELIO (defibrotyd) we wskazaniu: koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji w profilaktyce choroby zarostowej żył wątroby (VOD) u pacjentów poddawanych przeszczepowi krwiotwórczych komórek macierzystych,
 • XELJANZ (tofacytynib) we wskazaniu: actinic reticuloid (ICD-10: L57.1),
 • MYLOTARG (gemtuzumabum ozogamicinum) we wskazaniu: przewlekła białaczka szpikowa (ICD-10: C92.1),
 • AFINITOR (ewerolimus) we wskazaniu: jasnokomórkowy rak nerki w stadium rozsiewu w III i kolejnej linii leczenia (ICD-10: C64).

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

 1. „Program profilaktyki próchnicy zębów w populacji dzieci 7-letnich w Gminie Dobiegniew na lata 2020-2024”,
 2. „Program polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat zamieszkałych na terenie Miasta Torunia na lata 2020-2025 pn. "Toruń ma oko na dzieciaki”.
 3. „Program profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego w wieku 40+ na lata 2020-2022”,
 4. „Qźnia zdrowia kids – program wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w Toruniu”.

Źródło: AOTMiT

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz