NFZ opublikował projekt zarządzenia - pomoc doraźna i transport sanitarny

02 Sierpnia 2019, 12:01 NFZ

Zapisy dotyczące nowo wprowadzanego świadczenia gwarantowanego, tj. świadczeń realizowanych przez zespół transportu medycznego - przewiduje projekt zarządzenia dot. pomocy doraźnej i transportu sanitarnego przekazany w piątek przez Narodowy Fundusz Zdrowia do konsultacji. 

Chodzi o projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty.

Zarządzenie wprowadza zapisy dotyczące nowo wprowadzanego świadczenia gwarantowanego, tj. świadczeń realizowanych przez zespół transportu medycznego - wyjaśnił NFZ.

- W projektowanym zarządzeniu, w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w zakresie: świadczenia udzielane przez zespól transportu medycznego m.in.:

  • wskazano zasady organizacji danych świadczeń na terenie województwa,
  • określono zasady realizacji umów obejmujących niniejsze świadczenia opieki zdrowotnej,
  • dookreślono zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej będących przedmiotem umowy,
  • wprowadzono dokumentację zbiorczą i indywidualną, która powinna być prowadzona przez świadczeniodawców udzielających niniejszych świadczeń opieki zdrowotnej.

Opinie i uwagi do projektu można przesyłać do NFZ do 23 sierpnia do godz. 12:00.

Źródło: NFZ

BPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz