Prezes NRL: apel z 2017 r. dot. ograniczenia czasu pracy nadal aktualny

02 Sierpnia 2019, 13:52 Lekarze

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w związku z akcją protestacyjną przeciwko niedofinansowaniu ochrony zdrowia w Polsce organizowaną przez OZZL przypomniał treść Apelu NRL z 27 października 2017 r. i podkreślił, że nie stracił on na aktualności i jest nadal wiążący dla lekarzy. Czego dotyczy apel?

- Naczelna Rada Lekarska, uwzględniając głosy środowiska lekarzy, którzy słusznie dostrzegają, że nadmierne obciążenie pracą wpływa negatywnie zarówno na jakość udzielanych pacjentom świadczeń zdrowotnych, jak i na możliwość regeneracji sił przez samych lekarzy, zwraca się do lekarzy o ograniczenie w najbliższym czasie gotowości do świadczenia pracy i wykonywania świadczeń zdrowotnych, również w ramach umów cywilnoprawnych, do maksymalnie 48 godzin w tygodniu - czytamy w opublikowanym w piątek liście Prezesa NRL Andrzeja Matyi do Koleżanek i Kolegów.

Chodzi o apel z 27 października 2017 r. Izba lekarska na ostro: wypowiadajcie opt-out, podpisujcie obywatelski projekt

- W obliczu braku radykalnych zmian w finansowaniu ochrony zdrowia ze środków publicznych i pogarszania się warunków pracy lekarzy, apel ten nie stracił na aktualności. Jest dla nas wiążący i zachęcam do zastosowania się do jego zapisów - napisał Andrzej Matyja.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz