NFZ szykuje premie dla POZ

05 Sierpnia 2019, 10:02 poz

Szykuje się podwyżka stawki kapitacyjnej w POZ. Za co? Narodowy Fundusz Zdrowia chce nimi premiować m.in. wystawianie e-recept, a także uzyskiwanie certyfikatów akredytacyjnych. Co więcej NFZ daje zielone światło do tego by świadczeń w POZ udzielali nie tylko lekarze rodzinny i pediatrzy. Przepisy nowego zarządzenia będą miały zastosowanie do zawierania i realizacji umów już od 1 września 2019 r.

Adam Niedzielski, pełniący obowiązku prezesa NFZ, przekazał do konsultacji zewnętrznych projekt zarządzenia przewidującego w podstawowej opiece zdrowotnej wdrożenie zasady "pay for performance". Zdaniem nowego szefa funduszy rozwiązanie ma na celu poprawę nie tylko dostępności, ale również jakości udzielanych świadczeń.

Co przewiduje projekt zarządzenia?

Pierwszym punktem jest wzrost stawek kapitacyjnych, które będą stosowane w przypadku lekarzy POZ pielęgniarek POZ i położnych POZ oraz pielęgniarek szkolnych. Premiowane będą te placówki/praktyki, które posiadać będą certyfikat akredytacyjny wydanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
Druga propozycją jest wprowadzenie współczynnika korygującego w odniesieniu do bazowej stawki rocznej w zakresie lekarzy POZ, którzy zajmują się pacjentami przewlekle chorymi m.in. na schorzenia układu krążenia, cukrzycy oraz tarczycy. Fundusz liczy na to, że część z pacjentów która dotychczas była odsyłana do lekarzy specjalistów pozostanie na poziomie POZ, gdzie lekarz pierwszego kontaktu będzie sprawował opiekę i kontrolował przebieg choroby.
Narodowy Fundusz Zdrowia dołączył również do wyścigu o wdrożenie e-recepty. W zarządzeniu przewidziano bowiem wzrost stawki kapitacyjnej dla lekarzy POZ wystawiających e-recepty.

Fundusz dał również zielone światło do wprowadzenia finansowania świadczeń realizowanych przez dodatkowych lekarzy, którzy nie posiadają specjalizacji i nie są w trakcie specjalizacji. Taka możliwość będzie jednak wyłącznie na terenach wiejskich o małej gęstości zaludnienia.

Przewidywane maksymalne skutki finansowe z wyjątkiem premii za wystawianie e-recept mają wynieść odpowiednio- w 2019 roku około 41,5 mln zł, natomiast w 2020 roku około 863 mln zł.

Do kiedy zgaszać uwagi?

Zgodnie z propozycją NFZ uwagi do projektu zarządzenia można zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną w terminie do dnia 21 sierpnia 2019 r. do godziny 12:00.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Wojtek Poniedziałek, 05 Sierpnia 2019, 14:37
Dodatkowi lekarze bez specjalizacji? Teraz jest instytucja "lekarz pracujący pod nadzorem". Czym to się będzie różnić? Jeśli będą mogli przyjmować deklaracje to wypadałoby adekwatnie zmienić rozporządzenie ws. poz - część V.