Pielęgniarki i położne: zasady wypłaty podwyżek przedłużone do końca marca 2020 r.?

05 Sierpnia 2019, 12:00 pielęgniarka

Do konsultacji trafił w poniedziałek projekt rozporządzenia MZ, który przedłuża do 31 marca 2020 r. obowiązujące przepisy regulujące tryb przekazywania przez świadczeniodawców informacji o liczbie pielęgniarek i położnych, które są objęte podwyżkami na mocy przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach oraz obowiązujące zasady wypłacania dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń tych pielęgniarek i położnych.

Chodzi o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

- Zmiana w§ 3 projektowanego rozporządzenia polega na zmianie daty stosowania współczynników korygujących z dnia 1 września 2019 r. na dzień 1 kwietnia 2020 r.  – wyjaśnia MZ w uzasadnieniu.

Jak podkreśla MZ, przedłużenie stosowania dotychczasowych mechanizmów przekazywania środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne jest wynikiem zmian na rynku pracy spowodowanych między innymi wprowadzeniem ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473 oraz z 2018 r. poz. 1942) przewidującej podwyższenie tzw. kwoty bazowej tj. kwoty służącej do obliczania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych objętych tą ustawą, a także ze zmiany aktów wykonawczych wprowadzających przepisy dotyczące spełniania norm zatrudnienia pielęgniarek. W ocenie MZ, powyższe regulacje skutkują zmianą struktury zatrudnienia i wynagradzania ww. grup zawodowych, a co za tym idzie brakiem możliwości pełnej oceny skutków tych zmian w terminie do dnia 1 września 2019 r. 

Resort przypomniał, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r.  zmieniającego rozporządzenie ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wzrost wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych od 1 lipca 2019 r. wzrasta o kwotę 1200 zł, w tym od 1 września 2018 r. wzrosło o 1100 zł miesięcznie.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

10 komentarzy

Nowa Środa, 16 Października 2019, 19:28
Zatrudniono mnie we wrześniu 2019 roku, dodatku nie dostałam wogóle. Czy należy mi się wyrównanie?
MM Środa, 18 Września 2019, 0:16
Kiedy pielęgniarki pracujące w dps doczekają się podwyżki czy ktoś w końcu się nimi zainteresuje
pielęg. ada Piątek, 30 Sierpnia 2019, 13:12
a w POz-cie zabiegowe dostaly 1000 zl ,kilka miesiecy pózniej i w ratach
Aaga Piątek, 16 Sierpnia 2019, 14:27
Raczej o 100 zł od lipca Piszecie tak że inni mogą rozumieć że od 2018 1100 a od lipca2019 o 1200 żenada
Iza Środa, 07 Sierpnia 2019, 7:39
Ostatnie zdanie jest nie prawdziwe. W roku 2018 wynagrodzenie wzrosło o 1100 zł. Od 1 lipca 2019r. wzrasta wynagrodzenie o 100 zł, do kwoty 1200 zł.
Mm Wtorek, 13 Sierpnia 2019, 15:16
Myszka miki Wtorek, 06 Sierpnia 2019, 17:59
U nas w szpitalu w białej Podlaskiej nie wypłacane są dodatki 1100 zł do podstawy tylko te kwoty są zaniżone a poza tym w tym roku miały wzrosnąć kwoty według wykształcenia i dyrektor powiedział że dostaną tylko te pielęgniarki które mają tytuł magistra i specjalizacji pozostałe nie dostaną żadnych dodatków tak o to się pracuje w białej Podlaskiej w szpitalu
Aniela Czwartek, 08 Sierpnia 2019, 12:13
No widzisz, bo jeśli do podstawy wchodzi 1200 zł brutto to masz wyższą płacę zasadniczą i być może w Twoim szpitalu pielęgniarki ze średnim wykształceniem mają wyższe płace zasadnicze, niż jest to przewidziane w ustawie. Zatem podwyżki sie nie należą.
Np. pielęgniarka ze średnim zarabia 3500 zł brutto (razem z tym ~1200 zł co weszło do zasadniczej). Według tabeli jest 3900 * 0,64 = 2496 zł brutto. Teraz od 01.07 pensje miały wzrosnąć o 20% różnicy to liczymy:
2496 zł - 3500 zł = - 1004 zł brutto. Czyli zarabia powyżej, nie ma z czego wyliczyć różnicy. Dlaczego tak wiele moich koleżanek pielęgniarek nie potrafi wykonywać prostych wyliczeń matematycznych, a oczekują podwyżek?
Aga Środa, 07 Sierpnia 2019, 13:13
Żak
MM Środa, 18 Września 2019, 0:14
Kiedy pielęgniarki pracujące w dps doczekają się podwyżki czy ktoś w końcu się nimi zainteresuje