Senatorowie bez poprawek do ustawy podnoszącej kwotę bazową

05 Sierpnia 2019, 10:44 kasa pieniądze

Senatorowie poparli jednogłośnie bez poprawek nowelę ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Chodzi o ustawę, która podnosi z 3,9 tys. zł na 4,2 tys. zł tzw. kwotę bazową, na podstawie której oblicza się to wynagrodzenie.

Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Za przyjęciem ustawy głosowało 68 senatorów, nikt nie był przeciwko, a 15 senatorów wstrzymało się od głosu.

Ustawa podwyższa z 3,9 tys. na 4,2 tys. zł tzw. kwotę bazową, na podstawie której oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny.

Źródło: senat.gov.pl

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz