Powstaje nowy model bezpiecznej farmakoterapii dla pielęgniarek i i lekarzy

06 Sierpnia 2019, 12:21 pielęgniarka

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wspólnie z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu w celu minimalizowania ryzyka wystąpienia błędów medycznych podjęła się opracowania i wdrożenia modelu bezpiecznej farmakoterapii w Polsce.

Obecnie niezwykle trudne warunki przygotowywania i podawania leków (tj. pośpiech, presja czasu, deficyt kadry, wielozadaniowość, wypalenie zawodowe itd.) stwarzają liczne ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych zarówno dla personelu, jak i dla pacjentów. Ewentualność błędów medycznych musi być więc uwzględniona w kontekście poszukiwania sposobów ich unikania i eliminowania występujących zagrożeń. Bezpieczeństwo pacjentów jest priorytetem, jeśli chodzi o jakość opieki pielęgniarskiej i położniczej, dlatego bezpieczna farmakoterapia jest jednym z wielu działań, które ją gwarantują - czytamy w komunikacie Izby Pielęgniarek.

W tym celu tworzony jest projekt Bezpiecznej Farmakoterapii Pharma Safety, który skierowany jest do kadry pielęgniarskiej, położniczej, a także lekarskiej.

Głównym założeniem projektu jest zebrania opinii oraz wypracowanie takich zaleceń, które będą służyć podniesieniu bezpieczeństwa procesu farmakoterapii realizowanego przez pielęgniarki, położne, lekarzy na każdym etapie opieki zdrowotnej.

W tym celu przygotowana została ankieta (https://pharma.webankieta.pl/), której wyniki posłużą do wdrożenia modelu bezpiecznej farmakoterapii w Polsce.

 Koordynatorem ds. wdrożenia projektu jest Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych; kierownikiem projektu – dr Izabela Witczak z Zakładu Ekonomiki i Jakości w Ochronie Zdrowia Wydziału Nauk o Zdrowiu UM we Wrocławiu.

 Projekt Pharma Safety otrzymał patronat Ministra Zdrowia, patronat instytucjonalny Clinical Risk Management and Patient Safety Centre of Tuscany (Włochy) oraz WHO Collaborating Centre in Human Factors and Communication for Delivery of Safe and Quality care.

 źródło: NIPIP

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Dorota Środa, 07 Sierpnia 2019, 9:58
Dopóki będzie 1 pielęgniarka na 15 pacjentów nic się nie zmieni.