Wyroby medyczne: jest wniosek inwestycyjny o sfinansowanie rejestru w 2020 r.

06 Sierpnia 2019, 13:35 komputer informatyzacja

Czy powstanie rejestr wyrobów medycznych, aby każdy miał informację o wszystkich wyrobach medycznych dostępnych na terenie Polski? Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych złożył wniosek o zakup w 2020 r. programu informatycznego.

Wiceminister Maciej Miłkowski w odpowiedzi na interpelację poseł Anny Sobeckiej ws. utworzenia takiego rejestru wyrobów medycznych poinformował, że w przedmiotowym zakresie wpłynął wniosek inwestycyjny Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o zakup w 2020 r. programu informatycznego ze środków budżetowych części 46 – Zdrowie.

Jednocześnie wiceminister zastrzegł, że decyzja o przyznaniu funduszy na realizację zadania będzie mogła być podjęta dopiero po podpisaniu ustawy budżetowej przez Prezydenta RP. 

Źródło: sejm.gov.pl

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz