Zmiany dotyczące recept na środki odurzające

06 Sierpnia 2019, 15:09 erecepta ezdrowie ezla informatyzacja telefon cyfryzacja

Do opiniowania został skierowany projekt nowelizujący rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje. Celem projektu jest zachowanie kompatybilności pomiędzy obowiązującymi zasadami wystawiania recept a możliwościami e-recepty.

Obecnie system wystawiania e-recept nie posiada technicznych możliwości podania na e-recepcie sumarycznej ilości tego rodzaju środków, substancji lub prekursorów przez wyrażenie jej słownie. Ww. system pozwala na podanie tej wartości jedynie za pomocą cyfry albo liczby. 

Proponowane zmiany przewidują, że na recepcie (każdej, bez względu na postać) na preparaty zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1, musi być zapisana sumaryczna ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażona za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki. Proponowana zmiana przepisów nie rozstrzyga sposobu zapisania tej ilości, co oznacza, że w przypadku recept w postaci elektronicznej ilość ta może być wyrażona liczbowo

Tak skonstruowana regulacja zapewnia zgodność przepisu prawnego dotyczącego wystawiania e-recept z faktycznie dedykowanymi tym receptom rozwiązaniami technicznymi. 

Jednocześnie z nowelizacji przepisów wynikać ma, że w przypadku recept wystawianych w postaci papierowej, sumaryczna ilość, powinna być podawana w postaci opisu słownego (co nie wyklucza zapisu liczbowego).

źródło: 


Załącznik:
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz