Indywidualny transport dla niepełnosprawnych? Projekt "door-to-door" od PFRON i MRPiPS

07 Sierpnia 2019, 14:32 parking inwalidzki wózek niepełnosprawni samochód

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - przewiduje umowa podpisana w środę pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz PFRON. 

Dzięki podpisanej w MRPiPS umowie z PFRON osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z indywidualnego transportu do placówek zdrowia czy rehabilitacyjnych. Projekt pod szyldem „door-to-door” ma wprowadzić nową jakość usług transportowych w polskich gminach, szczególnie na obszarach wiejskich, w których dostęp do placówek zdrowia czy placówek rehabilitacji, a nawet do zakładów pracy na otwartym rynku jest utrudniony.

Projekt przewiduje także poprawę dostępności budynków wielorodzinnych, osiedlowych i publicznych. Lwią kwestię tej części projektu stanowi budowa podjazdów. Dodatkowo windy zostaną wyposażone w systemy dźwiękowe z napisami brajlowskimi, systemy dotykowe i wizualne.

– Łączna wartość projektu to około 54 mln zł w tym ze środków europejskich, w tym 45 mln zł oraz środków budżetu państwa 9 mln zł – powiedział wiceminister Kazimierz Kuberski.­ – Dzięki temu projektowi zwiększymy możliwości przemieszczania się osób o ograniczonej mobilności – dodał.

źródło: MRPiPS

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz