CBA: nieprawidłowości w Szpitalu w Bielsku Podlaskim

08 Sierpnia 2019, 15:56 CBA

Kontrola Centralnego Biura antykorupcyjnego w SP ZOZ-ie w Bielsku Podlaskim nie wypadła pomyślnie. W trakcie kontroli zamówienia dotyczącego implantów artroskopowych oraz endoprotez stwierdzono naruszenie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, a także obiektywizmu i bezstronności. Sprawa trafiła do prokuratury.

Postępowanie kontrolne trwające od lipca 2018 roku do kwietnia 2019 roku wykazało, że w placówce doszło do naruszenia zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, a także obiektywizmu i bezstronności, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Zdaniem kontrolerów CBA w określone w zamówieniu parametry techniczne wyrobów medycznych podane zostały w taki sposób, że na zamówienie mógł odpowiedzieć konkretny wykonawca. Co więcej w zamówieniu wskazano znak towarowy określonego producenta i nie podano parametrów dla ewentualnych alternatywnych sprzętów.

- Ustalono ponadto, że autor załącznika zawierającego parametry techniczne zamawianego sprzętu, ściśle współpracował z podmiotami dostarczającymi wyroby medyczne otrzymując z tego tytułu wynagrodzenie. (...) Z ustaleń poczynionych w czasie kontroli wynika, że posiadał on kontakty i brał udział w szkoleniach, sympozjach organizowanych przez podmioty, które dostarczyły wyroby medyczne ww. postępowaniach. Kontrolujący, nie negując zasadności bezpośredniego dostępu przez lekarza specjalistę do nowatorskich technik medycznych i ich praktycznego zastosowania z użyciem unikalnych materiałów i sprzętu, zwrócili uwagę, że jego współpraca z firmami medycznymi miała również wymiar finansowy- wskazuje CBA.

Wyniki przeprowadzonej kontroli stały się podstawą do skierowania zawiadomienia do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, w którym to CBA wskazuje na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez członka komisji przetargowej w zamówieniach publicznych przeprowadzonych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim. Cały proceder miał obejmować lata 2015-2018.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz