Czujnik monitorowania stężenia glukozy będzie refundowany?

08 Sierpnia 2019, 13:17 cukrzyca

Refundacja czujnika do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash (Flash Glucose Monitoring FGM) dla osób poniżej 18 r. ż. - przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. System FGM umożliwia przekazywanie danych z pomiaru glikemii zarówno rodzicom chorych dzieci, jak i prowadzącym ich lekarzom i tym samym wpisuje się w nowoczesny model zastosowania telemedycyny do monitorowania glikemii krwi obwodowej.

W ocenie Konsultanta krajowego do spraw endokrynologii i diabetologii dziecięcej Pana profesora Mieczysława Walczaka system FGM jest szczególnie wskazany u dzieci, ponieważ eliminuje, lub co najmniej znacznie ogranicza, ryzyko wystąpienia stanów hipoglikemii, uszkadzających ośrodkowy układ nerwowy, a nawet mogących prowadzić do zgonu dziecka. Cukrzycę typu 1 w wieku rozwojowym cechuje bardzo duża zmienność glikemii, prowadząca zarówno do szybko postępującej hipo-, jak i hiperglikemii. 

Projekt rozporządzenia rozszerza wykaz wyrobów medycznych o czujnik do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash (Flash Glucose Monitoring FGM).

Osobami uprawnionymi do otrzymania zlecenia na takie wyroby medyczne mają być pacjenci z cukrzycą typu 1 w wieku od 4. do ukończenia 18. roku życia z bardzo dobrze monitorowaną glikemią, tj. przy co najmniej 8-krotnych pomiarach glikemii/dobę.

Wskazano także, że ww. czujnik nie może być przepisywany pacjentom zaopatrzonym w System Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym. W przepisach określono ww. czujnik jako zaopatrzenie miesięczne, w ramach tego okresu pacjentowi przysługują 2 sztuki wyrobu. Limit finansowania ustalono na poziomie 255 zł sztuka, przy odpłatności 30 proc.

Firma która obecnie jako jedyna na rynku posiada system FGM zobowiązała się do nieodpłatnego przekazania czytników do tego systemu dla potrzebującej populacji pacjentów.

Osobami uprawnionymi do wystawiania zlecenia będą lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, diabetologii i endokrynologii oraz posiadający również specjalizację w dziedzinie pediatrii, a także lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii zatrudnieni w poradni lub oddziale diabetologii dziecięcej lub oddziałach chorób dzieci o profilu diabetologii dziecięcej.

źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Masdam Czwartek, 08 Sierpnia 2019, 14:58
Z tymi czujnikami to jest od dawna afera-wiekszosc zaniza wyniki o 30% co powoduje nadmierny optymizm pacjentow- a paski do tego syfu sa tefundowane-Nfz marnuje setki milionpw