Dłuższy termin składania wniosków o dofinansowanie na oprogramowanie dla świadczeniodawców

08 Sierpnia 2019, 15:55 lekarz- komputer- laptop- internet- e-zdrowie

Narodowy Fundusz Zdrowia wydłuża okres, w którym możliwe będzie składanie wniosków o dofinansowanie na zakup oprogramowania dla świadczeniodawców i ich rozliczenie. W czwartek ukazało się zarządzenie w tej sprawie. Do kiedy wydłużono termin?

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 108/2019/DEF uprawniony świadczeniodawca w celu uzyskania dofinansowania zakupu oprogramowania, składa w terminie do 10 września 2019 r. do dyrektora właściwego oddziału Funduszu:

  • wniosek o udzielenie dofinansowania,
  • specyfikację dofinansowania, 
  • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2018 r. albo 2019 r. oprogramowania.

Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania środków przyznanych oddziałowi Funduszu nie później niż do 30 września 2019 r.

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz