Młodzi aptekarze o projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty

09 Sierpnia 2019, 9:23 farmaceuta apteka leki

Członkowie Stowarzyszenia Przyszłość Farmacji chwalą projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Ich zdaniem część zaproponowanych w dokumencie zapisów przełoży się na wymierne korzyści dla systemu ochrony zdrowia, pacjentów, a także same środowiska farmaceutów.

Termin składania uwag do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty minął. Część organizacji uczestniczących w konsultacjach postanowiła publicznie podzielić się swoimi uwagami do dokumentu (czytaj>>>> PharmaNET o ustawie o zawodzie farmaceuty i nowelizacji Prawa farmaceutycznego). Wśród nich znalazło się również Stowarzyszenie Przyszłość Farmacji skupiające młodych adeptów farmacji.

Pozytywnie o nowych rozwiązaniach

Wśród komentarzy do projektu zmian legislacyjnych znalazła się pozytywna ocena zdefiniowania opieki farmaceutycznej jako świadczenia zdrowotnego, a także nowych kompetencji przypisanych do zawodu. Członkowie stowarzyszenia z aprobatą przyjęli rozszerzenie uprawnień, które ich zdaniem przyczynią się do zmiany wizerunku aptek, jako placówek ochrony zdrowia. Ponadto podkreślili znaczenie zapisu art. 36 ust.1 i 2, który gwarantuje aptekarzom niezależność zawodową. W ocenie stowarzyszenia zapis ten jest kluczowym dla bezpieczeństwa pacjentów, szczególnie, że zdarzają się przypadki, kiedy w ocenie młodych farmaceutów podmioty prowadzące apteki stawiają zysk finansowy ponad dobrem pacjenta.

Co do zmiany?

Zdaniem organizacji prawo wykonywania zawodu farmaceuty powinni zachowywać nie tylko ci farmaceuci, którzy pracują w urzędach, instytucjach administracji publicznej czy też instytucjach naukowych, ale również farmaceuci pracujący w firmach farmaceutycznych czy specjalistycznych podmiotach, które z nimi współpracują.

- Nie ma żadnych przesłanek, aby praca w sektorze publicznym uniemożliwiała wykonywanie zawodu przez farmaceutę, natomiast w sektorze prywatnym już nie- ocenili członkowie stowarzyszenia.

Zdaniem młodych farmaceutów konieczne jest również doprecyzowanie, kto z farmaceutów ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta. Chodzi o to by taką możliwość mieli zarówno farmaceuci zatrudnieni w podmiotach leczniczych, jak również w aptekach ogólnodostępnych.

Młodzi farmaceuci postulują również o usunięcie art. 93 ust. 2, który nakłada obowiązek posiadania specjalizacji dla osób ubiegających się o stanowisko kierownika apteki, którzy w momencie wejścia w życie ustawy posiadają mniej niż 5 lat stażu pracy. Ich zdaniem obecnie realizowany program kształcenia specjalizacyjnego nie przygotowuje w realny sposób do pełnienia funkcji kierownika.

Recepty pro familiae i pro auctore dla farmaceutów

W ocenie członków Stowarzyszenia Przyszłość Farmacji w ustawie powinien znaleźć się również zapis umożliwiający farmaceutom wystawienie recept pro familiae oraz pro auctore.

- Propozycja tego zapisu argumentowana jest obszerną wiedzą farmaceuty w zakresie leków i farmakoterapii, z której nie ma możliwości skorzystania na własny użytek- argumentują swój wniosek członkowie organizacji. Zastrzegli również, że odpowiednimi zapisami należałoby określić zarówno zakres substancji, które mogliby wypisywać sobie i bliskim farmaceuci, a także liczbę recept w miesiącu.

Pełna treść UWAG zgłoszonych przez Stowarzyszenie Przyszłość Farmacji.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz