Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych będą dalej oddzielnie kontraktowane

09 Sierpnia 2019, 9:40 pielęgniarka

Środki na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych jako oddzielnie kontraktowane do końca marca 2020 - wynika z projektu rozporządzenia MZ, informuje Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie zawiera zapisy, według których po 31 .08.2019 znaczone środki finansowe kierowane przez NFZ na świadczenia dla pielęgniarek i położnych do podmiotów leczniczych, miały być przekazywane według współczynnika korygującego łącznie z kwotą ryczałtu lub kontraktu.

- Pracodawcy interpretowali przepis, że tak przekazane środki mogą rozdysponować w dowolny sposób – niekoniecznie korzystny dla pielęgniarek i położnych. Taka interpelacja nie ma podstaw prawnych. Podobnie nie mają podstaw prawnych działania niektórych pracodawców, którzy rozpoczęli wypowiadać 1200 zł od 31.08.2019, bez podania przyczyny. W większości dzieje się tak w niektórych podmiotach w woj. zachodniopomorskim - informuje OZZPiP.

Zapisy konsultowanego obecnie projektu rozporządzenia są zdecydowanie korzystniejsze od obecnie obowiązujących- oceniają pielęgniarki.

O projekcie pisaliśmy tutaj Pielęgniarki i położne: zasady wypłaty podwyżek przedłużone do końca marca 2020 r.?

Pracodawcy mają obowiązek weryfikować do NFZ liczbę zatrudnionych pielęgniarek i położnych, co daje możliwość zmiany miejsca zatrudnienia pielęgniarek i położnych z gwarancją wypłaty „zembalowego”. Daje to m.in. możliwość przekazywania zwiększonych środków nowo zatrudnionym pielęgniarkom i położnym.

źródło: OZZPiP

JK

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz