Punkty za szczepienia w przedszkolnej rekrutacji zgodne z prawem - wyrok WSA w Gliwicach

09 Sierpnia 2019, 11:38 szczepienie dziecko

Podczas rekrutacji do przedszkoli miasto może przyznać dodatkowe punkty za oświadczenie rodziców o szczepieniu dziecka - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Jak podaje PortalSamorządowy.pl, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, to pierwszy wyrok sądu w budzącej kontrowersje sprawie.

Sąd uznał, że uchwała rady miejskiej w Częstochowie dotycząca dodatkowych punktów przy rekrutacji do przedszkola, jest zgodna z prawem. Jednocześnie odrzucił argumenty nadzoru prawnego wojewody śląskiego, który zarzucił częstochowskim radnym dyskryminację i łamanie tajności danych wrażliwych. 

WSA w Gliwicach uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego dotyczące uchwały rady miejskiej w Częstochowie. Uchwała określała zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych i przyznawała dodatkowe punkty tym dzieciom, których rodzice lub opiekunowie prawni złożyli oświadczenia o odbyciu obowiązkowych szczepień

Wyrok WSA zapadł 6 sierpnia, jednak jest nieprawomocny, a służby wojewoda może złożyć odwołanie od tej decyzji.

Główny zarzuty nadzoru prawnego wojewody wobec uchwały częstochowskiej rady miejskiej, to m.in. łamanie zasady tajności danych wrażliwych - za takowe uznał bowiem oświadczenie o odbyciu obowiązkowych szczepień, a także naruszenie wynikającej z Konstytucji RP zasady równości obywateli wobec prawa.

- Dla mnie najważniejsze w uzasadnieniu sądu były słowa o tym, że prawo nie może opowiadać się po stronie tych, którzy je łamią. Chodzi oczywiście o osoby, które nie wykonały szczepień swoich dzieci, do czego są obowiązane przepisy. Jak zauważył sąd, odrzucenie naszej uchwały byłoby tak naprawdę prawnym sankcjonowaniem łamania prawa - relacjonuje dla PortalSamorzadowy.pl Jolana Urbańska, wiceprzewodniczący rady miejskiej w Częstochowie, która reprezentowała radę przed sądem.

BPO

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz