Apel RPO do prezydentów miast o powołanie powiatowych koronerów

09 Sierpnia 2019, 12:26 śmierć trup kostnica koroner zgon akt zgonu

Brakuje precyzyjnych przepisów i procedur dotyczących stwierdzania zgonu oraz pieczy nad zwłokami - zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich i wzywa prezydentów miast do powołania "powiatowych koronerów" bądź zawarcie umowy z podmiotami leczniczymi na świadczenie tego rodzaju usług.

Koroner jest sprawdzoną za granicą instytucją, która łączy potrzebną w przypadkach stwierdzania zgonu oraz pieczy nad zwłokami wiedzę prawniczą i medyczną.

Aby tego typu funkcja mogła istnieć w Polsce, trzeba zmienić przepisy. Obecnie zagadnienia dotyczące stwierdzania zgonu i wydawania karty zgonu reguluje ustawa z  31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Jej przepisy nie uwzględniają m.in. przemian w systemie ochrony zdrowia.

Adam Bodnar wystąpił do Ministra Zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych, które zapewniłyby sprawne działanie w zakresie stwierdzenia zgonu oraz pieczy nad zwłokami i szczątkami ludzkimi. Mimo ponawiania tego postulatu do kolejnych ministrów, ustawa nie została znowelizowana (resort pracuje nad projektem, przewidującym instytucję koronera na poziomie województwa).  Rzecznik zwrócił się także do starostów i prezydentów miast o rozważenie powołania „powiatowych koronerów” bądź o zawarcie umowy z podmiotami leczniczymi na świadczenie tego rodzaju usług.

Dlaczego taka funkcja jest potrzebna?

W Biurze RPO prowadzona była np. bulwersująca sprawa mężczyzny - ofiary  wypadku drogowego. W drodze do szpitala zmarł, wobec czego załoga karetki pogotowia wróciła na miejsce wypadku i tam zostawiła zwłoki. Ratownik medyczny nie jest bowiem uprawniony do stwierdzania zgonu. Uprawnienie takie ma lekarz pogotowia ratunkowego, ale do wypadków często wysyłani są  sami ratownicy. 

Zobacz również: Ponad 4 godziny leżał pod blokiem. Nie było lekarza, który wystawiłby akt zgonu

Problem pojawia się również w przypadku rodzin, których bliscy zmarli w domu. Dyspozytor często odmawia przyjazdu lekarza pogotowia, by stwierdził zgon i wypisał niezbędne dokumenty. Lekarz rodzinny może być zaś trudno dostępny (np. w weekendy), a bez karty zgonu rodzina nie może rozpocząć formalności z organizacją pogrzebu. 

Koroner w Polsce? Niektóre miasta już zatrudniają

W kilku miejscowościach powierzono już lekarzom zadania koronera, opierając się na środkach samorządowych. Takie decyzje podjęli starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu m.in. w Łodzi, Opolu czy Będzinie. W Piotrkowie Tryb. władze miasta zawarły umowy z pięcioma lekarzami, do których kontakty otrzymała policja i Straż Miejska. W Mysłowicach podpisano zaś umowę  z tamtejszym centrum zdrowia.

źródło: RPO

Zobacz również:

Warszawa wprowadzi instytucję "koronera"?

Tombarkiewicz: pracujemy nad ustawą o koronerze

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz